СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

"Софиямед" е база за обучение на студенти и специализанти!

28.09.2016 сряда

"Софиямед" е база за обучение на студенти и специализанти!

„Софиямед“ е акредитирана болница за обучение на студенти и специализанти по основните медицински направления.

Университетският си статут „Софиямед“ придобива след решение на Министерски съвет № 560 от 31.7.2014г.

Акредитационният съвет към Министерство на здравеопазването акредитира „Софиямед“ като база за практическо обучение на студенти и специализанти със Заповед №РД-01-174 от 25.11.2013г. Така в здравното заведение се обучават студенти по професионално направление „Медицина“ (магистър) и „Здравни грижи“ (бакалавър по специалност „Медицинска сестра“).

Акредитацията включва и следдипломно обучение на лекари за придобиване на специалност по Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение, Гастроентерология, Кардиология, Неврохирургия, Нервни болести, Обща и клинична патология, Ортопедия и травматология, Ревматология, Хирургия и Урология. „Софиямед“ получи най-високата акредитационна оценка  -отличен, за цялостна медицинска дейност, както и за отделните медицински и други дейности  за срок от 5 години.

След утвърждаването си като учебна база по Наредба №34 и №1 към момента УМБАЛ "Софиямед" осъществява обучение за придобиване на специалност на 15 лекари по различни специалности и студенти.