EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Операционна медицинска сестра за Операционна Коремна хирургия

14.01.2020 вторник

Операционна медицинска сестра за Операционна Коремна хирургия

 
 

Операционна медицинска сестра за Операционна Коремна хирургия

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед" е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България. Болничният комплекс се състои от УМБАЛ "Софиямед" -Блок 1 и Блок 2, и ДКЦ "Софиямед".

За Операционна Коремна хирургия търсим да назначим Операционна медицинска сестра.

Основни задължения:
-Работа с пациенти при спазване на утвърдените медицински стандарти в болницата. -Изпълнява указанията за лечение предписани от лекарите в отделението. Прави необходимите медицински манипулации назначени от опериращия лекар.
-Умения за бърза реакция.
-Гъвкавост при изпълнението на служебните задължения.
-Отлична комуникация при работата с пациентите, умение за работа под стрес.
-Желание за работа в екип.
-Толерантност и опазване на здравната информация на всеки пациент.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
-Завършено медицинско образование. Трудов стаж като медицинска сестра не по-малко от 1 години предимство е работа в областта на коремната хирургия.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
-Работа с техниката, с която разполага отделението.
-Компютърни умения – MS Office-MS Word, MS Exel и специализиран здравен софтуер;
-Висока степен на организираност и инициативност;

Професионална етика:
Зачита личното достойнство и правата на пациентите. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациент, лекар, ръководител, работник или служител в лечебното заведение. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на лечебното заведение.

Ако проявявате интерес към обявената позиция , моля да изпратите вашата автобиография на:dveleva@bulpharma.bg и dkirilova@bulpharma.bg