СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

01.03.2018 четвъртък

СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

 

 

За Отделението по Детски болести УМБАЛ „Софиямед“ търси да назначи Старша медицинска сестра.

 Основни задължения:

Отговаря за организацията на работа в отделението по отношение на медицинските сестри и санитари при спазване на медицинските стандарти .

Изготвя заявки за средства и консумативи за отделението.

Изготвя графици за работа на персонала .

Следи за стриктното спазване на работните инструкции и безопасността на работа на персонала. Подпомага изцяло дейността на лекарския екип при осъществяване на дейността на отделението.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Висше или полувисше медицинско образование по специалността „ Здравни грижи“
Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи” и/или „Здравен мениджмънт“;
Трудов стаж като медицинска сестра не по-малко от 3 години в областта на педиатрията.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Умения за управление на хора, ресурси, финанси, вземане на решения, работа в екип;
Компютърни умения – MS Office-MS Word, MS Exel и специализиран здравен софтуер;
Висока степен на организираност и инициативност;

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля да изпратите подробна автобиография на адрес: hospitalsofiamed@bulpharma.bg

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД. Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.