Лаборатория по клинична патология

Лабораторията по Клинична патология към ДКЦ "Софиямед" е създадена и функционира от 2012г. Дейността й е в съответствие с изискванията на Медицинския стандарт „Клинична патология“.

Лабораторията е оборудвана с нова модерна апаратура, отговаряща на всички изисквания за Добра Лабораторна Практика.

В лабораторията се изработват и анализират цитологични и хистологични препарати, като:


Само през 2015 г. в нея са извършени 5655 лабораторни изследвания.