Клиника по Неврохирургия

Клиниката по неврохирургия е на ІІІ етаж и разполага с 25 легла, разположени в 12стаи. Всяка стая е оборудвана с телевизор и самостоятелен санитарен възел.По желание може да се ползва самостоятелна стая. Има и стая за интензивно лечение с възможности за 24часово мониториране на виталните функции. Цялата текуща дейност е компютризирана. Приемът на болни се извършва денонощно и през празничните дни, включително и на спешни такива.
Разполага с 2 операционни, обoрудвани с всичко необходимо за извършване на цялата гама неврохирургични операции.
Рутинно в клиниката се извършват операции за тумори на централната и периферната нервна система, гръбначен стълб и гръбначен мозък, травматични увреждания на нервната система, заболявания на съдовете на мозъка - аневризми и други малформации, всички видове заболявания и травми на целия гръбначен стълб. Има възможност за оперативно лечение на деца.Въведени са най-съвременните методики в гръбначната хирургия, включително безкръвните операции при дискови хернии.Има възможност за извършване на ендоваскуларна хирургия.Тук е единственото място в България, където се извършват мозъчни байпас процедури.

Клиниката работи и по следните направления:
-невроонкология
-съдова неврохирургия
-дегенеративни заболявания на гръбнака
-функционална неврохирургия
-черепно-мозъчна травма
В екипа има и невролог сертифициран за висикоспециализирана дейност /ЕЕГ/, като това дава възможност за по-добра диагностика лечение и проследяване на пациентите.

Контакти:
д-р Емил Кръстев, завеждащ Клиника: 0889 39 48 34