Клиника по Неврология

Клиниката по Неврология на УМБАЛ "Софиямед" се намира на втория етаж, сектор Б.

Хоспитализацията на пациентите се осъществява денонощно по клинични пътеки, платени пакети, доброволни здравноосигурителни фондове.

Клиниката по нервни болести се занимава с широкия спектър от заболявания в областта на неврологията, включващи диагностика и лечение на острия исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт, субарахноидна хеморагия, мозъчни тумори, възпалителни заболявания на централната и периферна нервна система, вестибуларни нарушения, епилепсия, имуновъзпалителни заболявания като острия полирадикулоневрит тип Гилен-Баре и хроничния полирадикулоневрит и неговите варианти, автоимунни заболявания като миастения гравис и мозъчни васкулити, множествена склероза, Паркинсонова болест, болести на черепно-мозъчните нерви, радикулити, остра и хронична невропатна болка и главоболие, деменции, наследствени и дегенеративни заболявания на централната и периферната нервна система и мускулите и редки болести с неврологично засягане.

Детска неврология. Началникът на Клиниката доц. Велина Гергелчева е и детски невролог и се приемат и деца със заболявания на централната и периферната нервна система.

Целите на звеното са съсредоточени в приложението на най-съвременните знания и опит в полза на пациента, с мултифункционален и професионален подход, в колаборация с други специалности, с етичност и отговорност.

Исхемични инсулти
Изключително важно е бързото разпознаване и свръхостро съвременно и координирано екипно лечение на острите инсулти, включващо и венозна тромболиза при подходящите пациенти. От друга страна, навременното разпознаване и лечение на съдовите рискови фактори снижава значително честотата на съдовите инциденти.

В ДКЦ "Софиямед" се извършват профилактични прегледи за мозъчно-съдова болест от Началник Отделението по неврология, д-р Росен Икономов и от д-р Маргарита Георгиева. Патологията на сънните артерии е една от най-честите. Ранното разпознаване на значима патология на сънните артерии с модерна апаратура и лечение чрез ранна реваскуларизация - каротидно стентиране се извършва в Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология, а оперативни техники като каротидна ендартеректомия, перкутанна ангиопластика или байпас на съдовете на аортната дъга - в Отделението по съдова хирургия.

Централен и периферен вестибуларен синдром

Д-р Росен Икономов и д-р Елена Цолова са специализирани в извършване на отоневрологични изследвания и лечение на вестибуларните нарушения.
В специализираният кабинет за лечение на Паркинсонова болест и множествена склероза работи д-р Таня Стоянова, с дългогодишен опит в лечението на тези заболявания.

Клинична психология. Към Клиниката работи клиничен психолог – Ивана Генова Иванова, магистър по психология; специалност „Клинична психология“ към Медицински Университет; дипломиран когнитивно-поведенчески и психодрама психотерапевт. Провежда психодиагностика - невропсихологични изследвания, диагностика и диференциране на деменции, изследване на когнитивни функции /внимание, памет, мислене, интелект/, личностова диагностика, психологични консултации и психотерапия. Записване за консултации – на тел. 0700 31 051.

Доц. Велина Гергелчева е специалист по клинична електромиография , притежава експертност в диагностиката и лечението на имуновъзпалителни заболявания, на наследствени и дегенеративни заболявания на централната и периферната нервна система като атаксии с ранно и късно начало, спастични парапарези, наследствени моторно-сетивни невропатии, вродена миастения, миопатии и мускулни дистрофии, редки заболявания с неврологично засягане. Работи за въвеждането на стандарти за диагностика и лечение на невромускулните заболявания – www.nmd-bg.com.