EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Профилактичен пакет за мъже и жени с интензивни мозъчни натоварвания!

ТОП специалистите на "Софиямед" Ви препоръчват "Профилактичен пакет за мъже и жени с интензивни мозъчни натоварвания", защото:

 

Д-р Велина Гергелчева, завеждащ Клиниката по неврология в УМБАЛ „Софиямед“:

Неврологичната консултациявключва снемане на анамнеза (оплаквания) и неврологичен статус, които са необходими на специалиста неврологза разпознаване на скрити или изразени в различна степен симптоми от страна на централната и периферна нервнасистема.  При установяване на отклонениясе дават насоки за по-нататъшна диагностика. Пакетът ни за мъже и жени синтензивни мозъчни и емоционални натоварвания дава комплексна оценка на рисковите фактори за развитиена мозъчно-съдова болест, което е социално-значимо заболяване. По данни на Световната здравна организация мозъчният инсулт е втората по честота причина за смъртност и първа за инвалидизация при възрастни хора. Особено се препоръчват тези изследвания за хора над 55 годишна възраст и такива със сърдечно-съдови и ендокринни заболявания.

 

Доц. д-р Димитър Марков, завеждащ отделението по съдова хирургия в УМБАЛ „Софиямед“:

Венозните заболявания засягат 1/3 от населението на Земята. Те са медицински и социално-значим проблем поради тежките инвалидизиращи усложнения, които могат да причинят, които не рядко завършват и фатално. Друг аспект на профилактиката на съдовата система е ранната диагностика на стесненията на сънните артерии, която може да предотврати инсулта. България се позиционира на едно от водещите места сред страните в света с най-висока заболеваемост и смъртност от сърдечно-съдови инциденти. Така например у  нас мозъчно-съдовата болест е първа по честота причина за смърт като изпреварва с 1,5% смъртността от исхемичната болест на сърцето. Поради тези причини от изключително важно значение е провеждането на скринингови прегледи на голяма част от населението с цел диагностициране и ранна профилактика, както и лечение в ранен стадии преди да са настъпили усложнения.

 

 

Профилактични прегледи за сърдечно-съдови заболявания е добре да се извършват веднъж на 1-2 години, като се започне от 45 години при мъжете и 50 години при жените. Честотата на прегледите се определя от индивидуалният рисков профил. При наличие на повече от 2 рискови фактора за изхемична болест на сърцето е необходимо ежегодно изследване на липиден профил, ЕКГ, и насочени изследвания при установяване на абнормна находка. Едно от тези насочени изследвания е ехокардиографията. Това изследване позволява подехографски контрол да се разгледат в детайли всички структури на сърцето и да се прецени има ли отклонения във функцията и структурите му, и кактова може да се лекува. Болница „Софиямед“ разполага с една от ехографските системи в България от най-висок клас за извършване на прецизна не инвазивна диагностика на сърдечно-съдовата система за установяване на вродени и придобити сърдечни и съдови болести, чиято изява често се свързва с не навременната диагностика и напредване на възрастта.

 

Повече информация на тел. 0895 555463!
email: dkcsofiamed@bulpharma.bg 

От 9:00 до 17:00ч.