EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ В "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА"

04.06.2020 четвъртък

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ В "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА"

    "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД" ЕООД, гр. София   обявява 2 свободни места  за следдипломно обучение на магистър -лекари  по направление "Образна Диагностика"
 
ДКЦ СОФИЯМЕД съгласно Заповед № РД-17-26 от 28.04.2017г. е акредитирана с оценка "Отличен" за дейност "Образна диагностика" и  има възможност да провежда следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на Специалност "Образна диагностика".
 
Минимални изисквания  и документи за заемане на длъжността:
- Завършено висше медицинско образование "Медицинка", удостоверено чрез представяне на диплома степен магистър по спец. "Медицина"
- Представяне на автобиография, мотивационно писмо и удостоверение за членство в БЛС.
-Трудов стаж - носи предимство, но не е задължителен.
- Лични качества - работа в екип; чувство за отговорност, спазване на морални и етични норми.
 
При проявен интерес, моля да представите в Административен офис на ДКЦ "Софиямед"-ет.3, каб.9 до 3-ти юли 2020г.:
-CV
-Мотивационно писмо
-Диплома за завършено медицинско образование по специалност "Медицина"
-удостоверение за членство в БЛС
 
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД.