EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

ПАКЕТ Микоплазма пневмоние

Лабораторията по вирусология на ДКЦ "Софиямед" създаде специалния Пакет Микоплазма пневмоние (Mycoplasma pneumoniae).
 
 
M. pneumoniaе засяга както горните, така и долните дихателни пътища. Симптомите в повечето случаи се появяват постепенно, в продължение на няколко дни и могат да продължат седмици или месеци. Типичните клинични характеристики на микоплазмената пневмония включват: 
 
 Фарингит; 
 Фебрилитет; 
 Първоначална кашлица; 
 Задух; 
 Умора. 
 
 
Рентгенографските прояви на тази атипична пневмония могат да бъдат изключително променливи и да имитират голямо разнообразие от белодробни заболявания. Някои пациенти с микоплазмена пневмония могат да развият и дерматологични прояви. 
 
 
Метод на определяне: Имунологичен метод CLIA (хемилуминисценция) за количествено определяне на антитела IgA и IgG във венозна кръв. 
 
Материал за изследване: Вземане на венозна кръв. 
 
Срок за изработване: В рамките на един работен ден ще получите своя резултат.
 
 
Пакетна цена (IgA + IgG): 40 лв.
 
*Може да се възползвате от Пакет за половопредаване болести като го заявите на Регистатурата на клинична лаборатория, ет.0
 
**Пакетът се извършва само в Лабораторията по вирусология в ДКЦ "Софиямед" БЛОК1 на адрес: бул."Г.М.Димитров" 16