EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

ПАКЕТ „Болести предавани по полов път“

Лабораторията по вирусология на ДКЦ "Софиямед" създаде специалния ПАКЕТ „Болести предавани по полов път“.

Полово предаваните болести (ППБ) засягат милиони хора по света. Причиняват се от бактерии, паразити или вируси и се предават от човек на човека при вагинален, орален и анален сексуален контакт. Употребата на презервативи значително намалява, но не елиминира напълно риска от полово предавани инфекции. Нелекувана, полово предаваната инфекция може да доведе до сериозни и трайни здравословни проблеми, свързани с безплодие, спонтанни аборти, инфекции на новороденото и други. Най-разпространените болести по полов и кръвен път са сифилис, хламидиаза, генитален херпес, СПИН, Хепатит и други.

 
 
ПАКЕТ „Болести предавани по полов път“ включва: 
 
 Хепатит В (HBsAg) – Хепатит B се причинява от вируса HBV и се предава по кръвен път и полов контакт. Зарязаването може да доведе до носителство, до остър или до хроничен хепатит. Хронифицирането на хепатит В може до доведе до чернодробна цироза или рак на черния дроб. 
 
 Хепатит С (Anti HCV) – Хепатит С е инфекция, която засяга главно черния дроб. Причинител на заболяването е вирусът HCV. В някои случаи инфекцията протича безсимптомно, но може да хронифицира, а след време да доведе и до цироза. 
 
 СПИН (Anti HIV 1/2) – Най-опасната полово предавана болест е HIV, вирус който причинява Синдрома на придобитата имунна недостатъчност. Като преминава чрез телесните течности, HIV може да се предава при хомо- и хетересексуален полов контакт. HIV разрушава имунната система, а проявите на СПИН са различни и в резултат от занижения имунитет. 
 
 Сифилис – Сифилисът се причинява от бактерия Treponema pallidum. Това е сериозна, дори смъртоносна болест, ако не се лекува. Съвременните методи откриват болестта още преди да се е развила. Симптомите се проявяват от 2 до 12 седмици след полов контакт. Последствията са увреждане на сърцето, мозъка, ослепяване, смърт. Бременните жени могат да предадат сифилис на плода по вертикален път. 
 
 Хламидия трахоматис (Ch. trahomatis) IgA и IgG – Хламидиите са един от най-честите инфекции, предавани по полов път. Оплакванията не са задължителни, но ако има такива, настъпват 1-2 седмици след заразяването. 
 
 
Метод на определяне: Имунологичен метод CLIA (хемилуминисценция) за количествено определяне на антитела във венозна кръв, говорещи за прясна, прекарана или хронифицирала инфекция. 
 
Материал за изследване: Вземане на венозна кръв. 
 
Срок за изработване: В рамките на един работен ден ще получите своя резултат.
 
 
Цена на пакета:100лв.


 
*Може да се възползвате от Пакет за половопредаване болести като го заявите на Регистатурата на клинична лаборатория, ет.0
 
**Пакетът се извършва само в Лабораторията по вирусология в ДКЦ "Софиямед" БЛОК1 на адрес: бул."Г.М.Димитров" 16