EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Милен Предовски

Клиника по Кардиология и инвазивна кардиология

Кардиология

Д-р Милен Предовски е специалист кардиолог в София над 17 години опит. Основните му професионални интереси са областта на ритъмно-проводните нарушения на сърцето и ресинхронизиращата сърдечна терапия при пациенти със сърдечна недостатъчност. Извършва специализирани прегледи на пациенти с ритъмно-проводни нарушения на сърцето, сърдечна недостатъчност и други кардиологични заболявания , контрол и препрограмиране на кардиостимулатори, ехокардиография, холтер ЕКГ мониториране, електрокардиография (ЕКГ), стрес-тест (велоергометрия ).


Завършва Медицински университет Плевен през 2000 г. Спициализирал e Вътрешни болести и Кардиология. Има придобита специалност по Кардиология към Медицински университет София  през 2012.

Д-р Предовски е част от екипа на Клиника по Кардиология и инвазивна кардиология в УМБАЛ "Софиямед" и ДКЦ-Софиямед от 2020г. През годините работи в различни медицински заведения  (УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен; УМБАЛ „Царица Йоанна“ – София; Институт по клинична и експериментална медицина ( IKEM ) – Прага, Чехия; УМБАЛ„ Аджибадем Сити Клиник - кардиологичен център“, София; МБАЛ "Национална кардиологична болница", София) като клиничен кардиолог и специалист по кардиостимулация и електрофизиология. От 2013 до 2019 е завеждащ отделение по Електрофизиология и Кардиостимулация към клиника по Кардиология и Ангиология в УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник - кардиологичен център“, София.
 

Допълнителни квалификации (конгреси, сертификати, членства в професионални организации):
- 2012 - Свидетелство за професионална квалификация по „Ехокардиография – Трансторакална ехокардиография, /1P ЕхоКГ, 2P ЕхоКГ/, конвенционален и цветен доплер “ – фундаментално ниво, (МУ-София);
- 2013 - Европески сертификат за специалист по имплантации на сърдечни електронни устройства - Ниво 2,  ( EHRA );
- 2013 - Свидетелство за професионална квалификация по „Кардиостимулация “ - експертно ниво, (МУ-София);
- 2015 - Свидетелство за професионална квалификация по „Инвазивна електрофизиология “ - базово ниво;
- Специализации по кардиостимулация и инвазивна електрофизиология в Чехия и Унгария;
- Член на Българско кардиологично дружество, Съсловно сдружение по Електрофизиология и Кардиостимулация в България, European Society of Cardiology ( ESC ), European Heart Rhythm Association ( EHRA )
- Участие в международни конгреси и обучения по електрофизиология и кардиостимулация.
 

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Етаж 1 БЛОК 1
бул."Г.М.Димитров" 16

По НЗОК:


Понеделник:14:00-18:30ч. Вторник: 15:00-17:50ч.


ДЗОФ и платени прегледи:


Вторник:14:00-15:00ч.

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове

Новини

На 30 ноември в Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология на УМБАЛ „Софиямед“, съвместно с екип от УМБАЛ “Св.Анна“ под ръководството на д...