EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Ахмед ДикоДетски болести

Д-р Ахмед Дико е специалист педиатър в София с над 42 години медицински опит. Извършва проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания.

 

Завършва Медицински университет Пловдив през 1979 г. Своята специалност Детски болести придобива през 1982 г. в Медицински университет София. Д-р Дико е работил в Сирия, СБАЛ по Детски болести "Проф. д-р Иван Митев" София, Мисия България на Лекари без граници, Отделение по детска гръдна хирургия на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". От 2015 г. до 2019 г. е началник на Детско отделение към МБАЛ "Проф. Георги Златарски" Белоградчик. От 2019 г. до юни 2021 г. е педиатър в МБАЛ Велинград. От 2021 г. е началник на Отделение по детски болести към МБАЛ Бургасмед. Към момента е част и от екипа специалисти на ДКЦ Софиямед - Люлин. Владее английски език.

Квалификации
  • Удостоверение за индивидуално обучение по Детска гастроентерология;
  • Удостоверение за индивидуално обучение по Кардиопулмонална ресусцитация;
  • Участие в национални конгреси и семинари по специалността;
  • Член на Български лекарски съюз.

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Етаж 1 ДКЦ Софиямед - Люлин
бул. „Джавахарлал Неру“ 23, ж.к. Люлин 7
Сряда:
14:00-18:00ч.
checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове