EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Рада Ганчева, д.м.

Клиника по Ревматология

Ревматология

Д-р Рада Ганчева, дм е специалист ревматолог в София с над 12 години медицински опит. Извършва ревматологични прегледи, диагностика и съвременно лечение на дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан и опорно-двигателния апарат. Д-р Ганчева не преглежда деца.

 

Завършва Медицински университет София през 2010 г. и придобива специалност Ревматология през 2018 г. През 2015 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Подагра и сърдечно-съдов риск“. През 2020 г. след успешно положен изпит става асистент в Катедрата по ревматология на Медицински университет София и преподава на български и чуждестранни студенти.

 
  • Автор и съавтор в над 40 български и международни публикации;
  • Собствена монография: „Бъбречни и сърдечно-съдови усложнения при подагра“;
  • Съавтор в написването на глави от монографии и учебник по Вътрешни болести;
  • Член е на Българско дружество по ревматология, Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, G-CAN (Gout, Hyperuricemia and Crystal-Associated Disease Network);
  • Участва в написването на международен консенсус за терминологията при подагра;
  • Сертификати за мускулно-скелетна ултрасонография и капиляроскопия, които прилага в ежедневната клинична практика.

От 2012 г. до октомври 2022 г. д-р Ганчева работи в Клиника по ревматология към УМБАЛ Св. Иван Рилски в София. Присъединява се към екипа на Отделението по ревматология към УМБАЛ "Софиямед" и ДКЦ "Софиямед" -Люлин през месец октомври 2022 г.

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Етаж 1 ДКЦ Софиямед - Люлин
бул. „Джавахарлал Неру“ 23, ж.к. Люлин 7
Понеделник и четвъртък:
(Платени прегледи и ДЗОФ)
14:00 - 16:00 ч.
not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове