Хирургия на ръка

На територията на УМБАЛ „Софиямед“ функционира специализиран Център по хирургия на ръка и реконструктивна хирургия,  част от Клиниката по ортопедия и травматология. 

 

В Центъра се извършва съвременно оперативно лечение чрез микросъдови методи на вродени, продобити и посттравматично увреди на горния и долен крайник.

 

 

В обособения Център се извършват планови и спешни реконструктивни оперативни интервенции на горен и долен крайник като:

-възстановяване на липсващи след травма кости, сухожилия и нерви чрез микрохирургични методи

-оперативно лечение на акушерската пареза

-нервни трансфери при увреди на периферната нервна система

-иновативно микрохирургично лечение при детска или посттравматично придобита церебрална парализа

 

 

УМБАЛ „Софиямед“ и нейните центрове и клиники имат сключен договор с НЗОК.
Пациентите могат да бъдат настанени във VIP корпуса на болницата – в луксозни апартаменти с възможност за 24 часов персонален сестрински и санитарен пост.