Лъчелечение и радиохирургия

Център по лъчелечение и радиохирургия функционира в УМБАЛ "Софиямед". Основната му цел е да осигури на своите пациенти съвременно лъчелечение отговарящо на най-високите международни стандарти, което да бъде започнато навреме и да бъде професионално изпълнено съгласно правилата за добра клинична практика.
 
Центърът е оборудван с най висок клас апаратура за лъчелечение – линейни ускорители True beam™ STx и Halcyon™, система за брахитерапия с висока мощност на дозата Bravos™ HDR.
 
 
ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
 
Лъчелечението, е съвкупност от съвременни техники за прилагане на йонизираща радиация за безопасно и ефективно лечение на пациенти с онкологични и неонкологични заболявания. Лъчелечението е сред основните методи в онкологията за лечение на ракови заболявания, заедно с химиотерапията, хирургията, и лекарственото лечение.Около 60-80% от диагностицираните пациенти с онкологични заболявания са показани за лъчелечение.
 
Йонизиращата радиация, която се използва, действа чрез увреждане на генетичния материал (ДНК) на раковите клетки, в резултат те  губят способността си да се размножават  и да се разпространяват в организма, умират и тялото ги елиминира по естествен път.
 
Множество фактори оказват влияние върху избора на лечение -  възраст на пациента, здравословно състояние, вид и разпространение на онкологичното заболяване. Свързаните с лечението решения се взимат от мултидисциплинарен екип специалисти на базата на екзактно диагностично уточняване.  За всеки пациент се изготвя уникален диагностично –терапевтичен план  
 
Благодарение на апаратурата от последно поколение, която функционира в Центъра по лъчелечение и радиохиругия дозата и облъчваните обеми се прецизират в максимална степен.
 
По време на курса лъчелечение, във всеки етап  за пациента се грижи екип от специалисти –лекуващи лъчетерапевти,медицински физици, рентгенови лаборанти, медицински сестри. При провеждане на лъчелечение нормалните (немалигнени) клетки също са засегнати, но съвременното лъчелечение им дава възможност да се възстановят. За всеки пациент на лечение, приет в Отделението, част от Центъра, се изготвя индивидуален хигиенно – диетичен режим.
 
 
Лъчелечение се препоръчва за:
-Eлиминиране първичният тумор, който все още не е метастазирал в друга част на тялото;
-Намаляване на риска от рецидив след операция или химиотерапия, като се елиминират невидимите раковите клетки, които хипотетично биха могли да останат;
-Намаляване на размера на тумора преди хирургично лечение
-Палиативно лъчелечение за облекчаване симптомите, предизвикани от нарастващи тумори, подобрявайки качеството на живот чрез намаляване на размера на тумора, например при белодробен тумор, който причинява проблеми с дишането; намаляване на болката, предизвикана от туморно притискане на околни тъкани и органи.
 
 
Лъчелечение е показано за лечение на:
-Мозъчни злокачествени и доброкачествени тумори, вкл и т.нар. артериовенозни малформации, метастази в мозъка
-Всички тумори на гърлото, устата, говорния апарат, носа, ушите, както и метастази, в областта на шията
-Злокачествени тумори на гърдата, белия дроб и средостението
-Злокачествени тумори на правото черво и ануса
-Злокачествени тумори на женските и мъжките гениталии
-Злокачествени тумори на костите и меките тъкани
-Тумори на хипофизата и тироидно асоциираната офталмопатия
-Малигнени (злокачествени) лимфоми
-Метастази в кости, мозък, меки тъкани, лимфни възли, бял дроб и др.
 
 
РАДИОХИРУРГИЯ
 
Радиохирургия или хирургия, използваща радиация, е медицинска процедура, която дава възможност за неинвазивно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори. Радиохирургията използва разпределението на радиационните лъчи в три измерения, а не в две, както при традиционната лъчетерапия. Радиохирургията използва силно фокусирани лъчи на йонизиращи лъчения с висока точност в точно определена точка, която е предварително изчислена. Така в мястото на облъчване дълбоко в меките тъкани се получава най-висока доза на радиация, като останалите тъкани са съхранени. Прилага се за отстраняване на доброкачествени или злокачествени образувания, които не са достъпни за отворената хирургия.
 
В Центъра по Лъчелечение и радиохирургия на УМБАЛ „Софиямед“ фукционират последно поколение линейни ускорители HALCYON™ и TrueBeam™ на фирмата пионер в областта на онкологията повече от 60г. VARIAN. Те използват високоенергийни рентгенови лъчи за лечение на по-големи тумори или лезии извън мозъка. Освен че не използват радиоактивен материал за производство на радиация, системите осигуряват движение на апарата около пациента по време на лечението.
 
 
 
 
БРАХИТЕРАПИЯ
 
 
Брахитерапията е вид „вътрешно“ лъчелечение, при което източникът на радиация се вкарва в самия тумор или в непосредствена близост. Това води до редица предимства за пациентите в сравнение с традиционното външно облъчване.
Лечението чрез брахитерапия е приложимо при пациенти със злокачествени заболявания на маточното тяло, маточната шийка, простата и др.
 
 
 
Повече информация за всички апарати, функциониращи в Центъра вижте в секцията АПАРАТУРА
 
 
Центърът и едноименното Отделение фунционира  на адрес: УМБАЛ „Софиямед“ – БАЗА 3 Люлин, гр.София, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру 23, ет. -1