Образна диагностика

Специални часови графици в ДКЦ „Софиямед“ и ДКЦ „Софиямед“-Люлин за провеждане на скенер и рентген на бял дроб на пациенти с или суспектни за COVID-19 Диагностично – консултативен център „Софиямед“ разполага с възможност за рентгенологична, включително компютърна томография,  магнитно-резонансна и ултразвукова образна диагностика.


Звеното по Образна диагностика разполага с отлична материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на:

-Ехография на коремни органи

-Ехография на млечна жлеза

-Ехография на щитовидна жлеза

-Ехография на малък таз - бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза

-Ехография на повърхностни структури - тестиси, пенис

-Иригография

-Компютърна томография – глава

-Компютърна томография - корем, гръден кош

-Компютърна томография – таз

-Компютърна томография - шийни, поясни и сакрални прешлени - един сегмент

-Виртуална колоноскопия с въвеждане на въздух през катетър

-Компютърна ентероклиза с вода пер ос

-Компютърна томография – аорта

-Компютърна томография - периферни съдове

-Компютърна томография – артрография

-Компютърна томография – ангиопулмография

-Латерална остеоденситометрия за търсене на фрактури

-Мамография

-Остеоденситометрия на 1 зона (гръбнак или бедро)

-Остеоденситометрия на 2 зони (гръбнак и бедро)

-Ренгенова графия – таз

-Ренгенова графия – череп

-Рентгенова графия - бял дроб

-Рентгенова графия - гръбначен стълб

-Рентгенова графия – крайници

-Рентгенова графия – синуси

-Рентгенова графия – урография

-Скопия - стомах, хранопровод

-Хистеросалпингография

-Ядреномагнитен резонанс на главен мозък

-Ядреномагнитен резонанс на главен мозък плюс шиен гръбнак - за множествена (мултиплена) склероза

-Ядреномагнитен резонанс на органи и струскури в шията

-Ядреномагнитен резонанс на медиастинум

-Ядреномагнитен резонанс на корем

-Ядреномагнитен резонанс ентероклиза

-Ядреномагнитен резонанс на малък таз

-Ядреномагнитен резонанс на стави и кости

-Ядреномагнитен резонанс на гръбначен стълб - един отдел

-Ядреномагнитен резонанс на гръбначен стълб - два отдела

-Ядреномагнитен резонанс на цял гръбначен стълб

-Ядреномагнитен резонанс на млечни жлези

 

Работно време на МДЛ по Образна диагностика към ДКЦ Софиямед –

 

В работни дни 7,30 – 19,30 часа

 

 

 

Предварително плануване за следните образни изследвания:

-ядрено-магнитен резонанс

-компютърна томография

-мамография

-ехография на млечни жлези

-венозна урография

-контрастни изследвания на стомах и дебело черво

 

Запишете час за своето образно изследване в ДКЦ "Софиямед" БЛОК1 - бул.Г.М.Димитров 16 на телефон 0892 222 712 - Регистратура Образна Диагностика или онлайн от ТУК

 

 

Повече информация за ДКЦ "Софиямед"-Люлин вижте ТУК

Запишете своя час за образно изследване в ДКЦ "Софиямед"-Люлин на тел. 0892 222 702 -Регистратура Образна диагностика или онлайн от ТУК

Специални часови графици в ДКЦ „Софиямед“ и ДКЦ „Софиямед“-Люлин за провеждане на скенер и рентген на бял дроб на пациенти с или суспектни за COVID-19