Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория на ДКЦ ”Софиямед” е разположена на партерния етаж на Медицински комплекс ”Софиямед” и разполага с локална регистратура. Тук се обслужват пациенти насочени от общопрактикуващи лекари и специалисти, пациенти от здравно-осигурителни фондове, такива с профилактични пакети и изследващи се по собствено желание.

Лабораторията предлага широк спектър от изследвания, които се обновяват непрекъснато. Използват се аналитични методи, утвърдени от Медицинския стандарт по Клинична лаборатория и международните стандарти. Високотехнологичната апаратура, ежедневния вътрелабораторен качествен контрол, участието във външна оценка на качеството и квалифицирания лабораторен персонал, гарантират  достоверността на лабораторните резултати.

Лабораторията е оборудвана с последно поколение автоматични анализатори на водещи световни фирми, като Beckman Coulter –USA,  Behnk Elektronik – Германия, Radiometer – Дания,  Mindray-Китай,  Instrumentation Laboratory-Испания и други.

Лабораторията разполага с лабораторна информационна система. Пациентите се регистрират с уникален баркод и резултатите им се съхраняват с години.

 

Предлагаме широка гама изследвания:

-Хематологични и цитологични

-Клинико–химични субстрати, ензими, електролити, микроелементи, липиден статус

-Кръвосъсирване и фибринолиза

-Хормони и туморни маркери

-Витамини

-Сърдечни маркери

-Урина и телесни течности

-Имунологични

-Кръвно-газов анализ

-Функционални тестове

-Гликирани белтъци

 

Клинична лаборатория на ДКЦ e с непрекъснат режим на работа.

Работно време за амбулаторни пациенти:7,30 до 19,30 часа всеки ден. Изследвания с направления по НЗОК : от понеделник до петък от 07.30 до 15.00 часа.

Регистрация се извършва на регистратурата на лабораторията в сутерен, сектор А или указаните на регистратурата места /таблица от регистратурата /.

Консултация с лабораторен лекар –всеки делничен ден от 7,30 до 15 часа. При  въпроси относно предварителна подготовка и изисквания за различните видове изследвания  потърсете лекар или биолог за  уточняване на подходящите условия за вземане на кръв. Прочетете внимателно полезната информация приложена по-надолу.

Препоръчително е взимането на кръв за планови изследвания  да бъде сутрин в интервала от 7,30 до 11 часа на гладно. В условия на спешност могат да бъдат изследвани  всички показатели по всяко време на денонощието ,но вашият лекуващ лекар трябва да бъде информиран за това при интерпретация на резултатите.


Полезна информация

1/Изисквания за вземане на кръв за планови изследвания:

Кръв за  планови изследвания се взема сутрин между 7, 30 и 11, 00 часа на гладно: след 12 часова хранителна пауза през нощните часове, без прием на алкохол през последните 24 часа, след изключване приема на кафе и цигари непосредствено преди вземане на кръвта,без тежки физически натоварвания 24 часа преди изследването

При кърмачета кръв се взема преди следващото хранене

Необходим е пълен физически и психически покой на пациента преди и по време на вземането на кръвта.

Информирайте лабораторния екип при прием на лекарства ,хранителни добавки, антикоагулантна терапия.

 

2/Допълнителни изисквания:

За хормонални изследвания на щитовидна жлеза –сутрин без прием на кафе и други кофеин съдържащи вещества, без прием на медикаменти

При изследване на липиден профил -3-4 седмици преди изследването пациентът трябва да е на балансиран хранителен режим /минимална употреба на алкохол и да не злоупотребява с мазнини и въглехидрати/ и поне 1-2 седмици да не приема липолитични медикаменти.

При изследване на серумно желязо пациентът трябва поне 1 седмица преди това да е преустановил приема на железни препарати.

Урина-общо химично изследване плюс седимент-първа сутрешна урина, средна порция, след локален тоалет

 

Събиране на 24-часова урина:

Събира се урина от 6, 00 ч. На първия ден /като първата порция се изхвърля/ до 6, 00ч. На втория ден /последната порция се прибавя/. Измерва се точно събраното количество /диуреза/, размесва се добре и малка част /около 80 ml/ се донася в лабораторията.

 

3/Процедура за вземане на кръв за изследване.

Взимането на венозна кръв се извършва със затворена система от еднократни игли и епруветки от медицински лаборант. Капилярна кръв също се взима с еднократни игли и микротейнери. След взимането на кръвта е необходимо да притиснете за около 5 минути мястото на убождането за да не  се образува хематом.