Лаборатория по трансфузионна хематология

Лабораторията по Трансфузионна хематология е създадена в структурата на ДКЦ „Софиямед“ през 2012г. Тя функционира съгласно Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и медицински стандарт "Трансфузионна хематология, както и съгласно всички останали подзаконови нормативни актове.

В Лаборатория по Трансфузионна хематология на ДКЦ „Софиямед“ се извършва имунохематологичната диагностика, която представлява съвкупност от изследвания, целящи определяне на кръвногруповата характеристика на кръвта:

 

-определяне на антигените на кръвните клетки

-доказване на антитела, специфично насочени към антигени на кръвните клетки

-изследване на реакциите между антигените на кръвните клетки и специфичните им антитела

 

Лабораторията има сключен договор с НЗОК!