Лаборатория по трансфузионна хематология

Лабораторията по Трансфузионна хематология е създадена в структурата на ДКЦ „Софиямед“ през 2012г. Тя функционира съгласно Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и медицински стандарт "Трансфузионна хематология", както и съгласно всички останали подзаконови нормативни актове. В лаборатория по Трансфузионна хематология на ДКЦ „Софиямед“ се извършва имунохематологична диагностика на здрави лица и пациенти. Имунохематологичната деагностика е съвкупност от многобройни изследвания, целящи определянето на имунологичния статус на кръвта на изследвания индивид към даден конкретен момент:

 

-определяне на антигените на кръвните клетки

-доказване на антитела, специфично насочени към антигени на кръвните клетки

-изследване на реакциите между антигените на кръвните клетки и специфичните им антитела

 

Лабораторията има сключен договор с НЗОК!