Клиника по Неврохирургия

Клиниката по неврохирургия се намира в Блок 1 на УМБАЛ "Софиямед", ет.3, сетор Б, на адрес: гр. София, бул."Г.М.Димитров"16.


Разполага с 25 легла, разположени в 12 стаи. Всяка стая е оборудвана с телевизор и самостоятелен санитарен възел. По желание може да се ползва самостоятелна стая. Има и стая за интензивно лечение с възможности за 24-часово мониториране на виталните функции. Цялата текуща дейност е компютризирана. Приемът на болни се извършва денонощно и през празничните дни, включително и на спешни такива.
Разполага с 2 операционни, обoрудвани с всичко необходимо за извършване на цялата гама неврохирургични операции.


Рутинно в клиниката се извършват операции за тумори на централната и периферната нервна система, гръбначен стълб и гръбначен мозък, травматични увреждания на нервната система, заболявания на съдовете на мозъка - аневризми и други малформации, всички видове заболявания и травми на целия гръбначен стълб. Има възможност за оперативно лечение на деца. Въведени са най-съвременните методики в гръбначната хирургия, включително безкръвните операции при дискови хернии. Има възможност за извършване на ендоваскуларна хирургия.


Клиниката по Неврохирургия на "Софиямед" е единственото място в България, където се извършват мозъчни байпас процедури.

Клиниката работи и по следните направления:


-невроонкология
-съдова неврохирургия
-дегенеративни заболявания на гръбнака
-функционална неврохирургия
-черепно-мозъчна травма


В екипа има и невролог, сертифициран за висикоспециализирана дейност /ЕЕГ/, като това дава възможност за по-добра диагностика лечение и проследяване на пациентите.Контакти:

0895 55 57 28