Спешно отделение

Спешно приемно отделение на УМБАЛ „Софиямед“ е разположено на приземния етаж на болницата, в непосредствена връзка с отделение по образна диагностика и клинична лаборатория.

Осигурен е удобен достъп през самостоятелен вход за линейки на Спешна помощ, както и за всички пациенти със собствен транспорт, трудно подвижни болни и др.

В отделението се обслужват спешно болни пациенти.Преглеждат се също амбулаторно болни, пациенти на общопрактикуващи лекари, сключили договор с УМБАЛ „Софиямед“ за обслужване в извънработно време.Телефон на Спешна помощ "Софиямед":

0890123150