Клиника по Вътрешни болести и хепатогастроентерология

Клиниката по Вътрешни болести и хепатогастроентерология е разположена на 4-ти етаж в УМБАЛ "Софиямед".

Сертифицирана е като клиника с III-то, най-високо ниво на компетентност.

Условията за лечението на пациенти са много комфортни като за тях полага грижи опитен колектив от лекари и медицински персонал.

Отделението разполага с нужното за модерна диагностика и терапия оборудване.

В клиниката по Вътрешни болести се извършват всички основни диагностични и терапевтични методи в областта на гастроентерологията, вътрешните болести и хепатологията.