Отделение по Клинична хематология

Отделението по клинична хематология на УМБАЛ "Софиямед" се намира в БЛОК 2, ет.3 на лечебното заведение.


Работи по клиничните пътеки за лимфоми, анемии и хеморагични диатези и по всички амбулаторни процедури, които са свързани с оценка на заболяването, прогностичните фактори и лечението на пациента.

 
Отделението разполага с 20 легла, 4 лекари, 7 сестри и 4 санитарки,както и приемно-консултативен кабинет в БЛОК 2.Звеното разполага с модерна образна диагностика и работи в колаборация с  имунохематологичната секция и кръвния център на "Софиямед".