Отделение по Гастроентерология

Отделението по гастроентерология е разположено на 2-ри етаж в сектор Г на УМБАЛ "Софиямед".

Отделението е оборудвано с последно поколение ендоскопска апаратура и в него работят водещи лекари и екипи в гастроентерологията.

Манипулациите, които се извършват в отделението са:

-гастрскопия

-колоноскопия

-ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография

-ехография на коремни органи

-лигиране на хемороиди

-ендоскопска хемостаза

-полипектомия на полипи в хранопровод, стомах и дебело черво

-поставяне на стентове на хранопровод и жлъчни пътища

-вадене на камъни от жлъчните пътища

-контрасна ехография на коремни органи

-лигиране на варици на хранопровода

-слепи и насочени чернодробни биопсии

-поставяне на перкутанни чернодробни дренажи

-евакуиране и дренаж на чернодробни абсцеси, поставяне на гастростоми при пациенти за изкуствено хранене.


В отделението се осъществява лечение на цялата палитра гастроентерологични заболявания. Осигурен е напълно свободен и своевременен достъп както до амбулаторна, така и до болнична медицинска помощ на всички осигурени от националната здравно-осигурителна система български граждани, осигурени от здравно-осигурителните фондове граждани, както и на желаещите сами да заплатят за оказаните медицински услуги български и чужди граждани.


Отделението осигурява денонощна помощ при всички спешни и неотложни състояния в гастроентерологията - кървене от гастроинтестиналния тракт, чуждо тяло, декомпенсация на хронични чернодробни заболявания, камъни в жлъчните пътища.


Информация за Център за рак на дебелото черво в УМБАЛ "Софиямед" може да намерите ТУК