Клиника по Ортопедия и Травматология

Клиниката по Ортопедия и травматология, хирургия на ръка и реконструктивна хирургия (ООТ) разполага със съвременна високотехнологична апаратура, позволяваща на медицински специалисти да предоставят съвременно лечение на пациентите, потърсили тяхната помощ.
Оперативната дейност се осъществява в 4 операционни зали оборудвани по всички стандарти с необходимата апаратура. Нов рентгеноскопичен апарат с телевизионна уредба, артроскопска апаратура от последен НD-клас, силова техника на известни американски производители и операционни маси с дистанционно управление.


Към Клиниката функционира специализиран Център по ендопротезиране и реконструктивна ортопедия.

Повече информация за него вижте ТУК