Клиника по Инфекциозни болести

Клиниката по инфекциозни болести  на УМБАЛ „СОФИЯМЕД“ е разположена на територията на БЛОК 2 на адрес: ул. Димитър Моллов 10.

 

В клиниката фунционират две отделения по инфекциозни болести - I и II-ро, в които се осъществява специализирана медицинска помощ по инфекциозни болести включваща диагностика и лечение на:

 

- Въздушно-капкови инфекциозни болести – COVID-19, Варицела, Херпес зостер, Морбили, Рубеола, Скарлатина, Инфекциозен еритем, Внезапен екзантем, Грип, Парагрип, Респираторно синцитиална вирусна инфекция, Аденовирози, Коклюш, Дифтерия, Инфекциозна мононуклеоза, Епидемичен паротит, Легионелози, Микоплазмени инфекции и Пситакоза.

 

- Стомашно-чревни инфекциозни болести - Шигелози, Коремен тиф, Салмонелози, Колиентерити, Инфекции с E. coli, Хранителни токсиинфекции, Ботулизъм, Вирусни гастроентероколити, Антибиотико-асоцииран ентероколит, Бруцелоза, Листериоза, Лептоспирози, Йерсиниози, Кампилобактериози и Болест на Whipple.

 

- Остър вирусен хепатит "А" В", "С" И "D" И "Е".

 

- Инфекции на централната нервна система – Менингококова инфекция, Коксаки вирусни инфекции, Полиомиелит, Бяс, Прионови болести, Болест на Creutzfeldt–Jakob, Лимфоцитарен хориоменингит, Арбовирусни инфекции, Кърлежов енцефалит, Западнонилски енцефалит, Herpes simplex енцефалити и Туберкулозен менингит.

 

- Инфекциозни и паразитни болести, предавани чрез ухапване от членестоноги и други трансмисивни инфекции - Кърлежовопреносими инфекции, Рикетсиози, Марсилска треска, Ку-треска, Туларемия, Лаймска борелиоза, Ерлихиози, Кримска-Конго хеморагична треска (ККХТ), Хеморагична треска с бъбречен синдром (ХТБС), Западно-Нилска треска.

 

- Покривни инфекциозни болести - тетанус, антракс, еризипел, фелиноза (болест на котешкото одраскване), газова гангрена, болест от ухапване от плъх, еризипелоид, шап и сап.

 

- Профилактика и лечение на  инфекциозни  заболявания  при болни, пътуващи  и завръщащи се  от ендемични географски райони.

 

Повече за Клиниката може да научите и от нейната официална фейсбук страница ТУК