Отделение по Нуклеарна медицина

Отделението по нуклеарна медицина в УМБАЛ "Софиямед" База 3 (гр. София, бул. Джавахарлал Неру 23, ет.-1) предлага широки възможности за диагностика и проследяване на онкологичните заболявания чрез последно поколение ПЕТ скенер на световния гигант в производството на медицинска апаратура Siemens Healthineers.
 
Целият технологичен арсенал за борбата с рака в „Софиямед“ дава възможности в лечебното заведение българските пациенти да се лекуват по възможно най-съвременния и комплексен начин.
 
 
Какво е нуклеарна медицина?
Нуклеарната медицина е медицинска специалност, която използва радиоактивни маркери (радиофармацевтици) за изследване на функцията и структурата на органи и системи в човешкото тяло. Има 2 направления - за диагностика и лечение на  много заболявани.
При изследванията се получава уникална информация, която често не може да бъде получена с помощта на други образни методи, за да помогне за диагностицирането на много видове рак, сърдечни заболявания, стомашно-чревни, ендокринни, неврологични  и други заболявания. Тъй като процедурите на нуклеарната медицина са в състояние да определят молекулярната активност в тялото, те могат да открият болестта в най-ранните й стадии.
Специално проектирани камери позволяват на лекарите да проследяват пътя на тези радиоактивни маркери. Еднофотонна емисионна компютърна томография или SPECT и позитронно-емисионна томография или PET сканиране са двата най-разпространени метода за изобразяване в нуклеарната медицина.
 
 
Какво е PET/CT изследване?
ПЕТ/КТ е модерен образно-диагностичен метод за целотелесно и триизмерно томографско изследване в нуклеарната медицина.
 
Предимства на изследването:
ПЕТ/КТ е високо технологично, ново поколение хибриден 2 в 1 апарат. ПЕТ (позитронно-емисионна томография) визуализира наличието на функционалните нарушения в даден орган, а КТ (компютърен томограф) изобразява ясно анатомичните структури в човешкото тяло.
Методът изисква използването на малко количество радиофармацевтик. 18 F-FDG е най-широко използваният радиофармацевтик, като в медицинската практика няма данни за странични ефекти от приложението му.
 
 
Кога се прилага PET/CT?
PET/CT се прилага в много области на медицината, но основно приложение намира в онкологията.
Тази метод позволява задълбочено и ранно диагностициране на различни видове туморни заболявания, стадиране и проследяване на ефекта от проведени терапии.
При наличие на съмнение за неоплазия PET/CT ни предоставя по-точна информация, в случаите когато други диагностични средства са дали съмнителни или отрицателни отговори.
 
PET/CT е един от най-иновативните тестове за ранна диагностика на тумори и оценка на отговор от специфично лечение (хирургия, химиотерапия, лъчетерапия).
В областта на онкологиятаFDG PET/CT се използва най- широко при:
 
Как се провежда изследването?
След кратка проверка на показателите на креатинин и  кръвна захар се извършва инжектиране на радиофармацевтик (18F-FDG).
Скенирането се извършва след изтичането на необходимото техническо време за натрупване на радиофармацевтика. Пациентът лежи на томографската маса и изображенията се записват. По време на заснемането на образите пациентът диша спокойно и се старае да не се движи за по-добро качество на изображението. 
Продължителността е от 12 до 20 мин, в зависимост от целта на изследването.
След приключване на изследването пациентът може да възобнови ежедневните си дейности, като избягва близост с бременни жени и малки деца, а с възрастни поддържа поне 1 метър дистанция. Препоръчва се прием на повече течности и често уриниране за по-бързото отделяне на радиактивното вещество.
 
Болезнено и опасно ли е PET/CT?
PET/CT е безболезнено, неинвазивно и леко поносимо изследване
В световната медицинска практика не са установени данни за странични ефекти от използвания радиофармацевтик.
Количеството инжектиран радиофармацевтик е минимално и излагането на пациента на йонизиращо лъчение е напълно сравнимо с други подобни тестове.
 
Има ли правила за подготовка?
За да се запознаете с правилата за подготовка за ПЕТ/КТ изследване може да посетите секция ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА или да попитате на място.
Изследването се извършва в съгласие с НЗОК.
 
Противопоказания?
Единственото противопоказание за PET/CT е бременността! Уверете се, че не сте бременна!
ЗА ЖЕНИ: При кърмачки кърменето трябва да бъде преустановено за 24 часа!
 
 
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


За информация и записване: 0895 555 690

Работно време Регистратура: 8:00-15:00ч. /в работни дни/