Отделение по Кардиохирургия

Отделението по Кардиохирургия на УМБАЛ “Софиямед” е най-новата кардиохирургична структура в България. Началник на Отделението е д-р Ивилин Тодоров, д.м., а мултидисциплинарният му екип е съставен от утвърдени специалисти, придобили опит във водещи клиники в България и Европа.

 

Отделението е оборудвано с най-съвременна апаратура, позволяваща осъществяване на пълен обем кардиохирургична дейност – в планов и спешен порядък.

 

В структурата се осъществява:
 
Клапно-съхраняваща хирургия на митрална клапа (пластика на митрална клапа)
Клапно-съхраняваща хирургия на аорта и аортна клапа – (пластика на аортна клапа, операции по метода на David)
Клапно-съхраняваща хирургия на трикуспидална клапа (пластика на трикуспидална клапа)
Протезиране на аортна клапа
Протезиране на митрална клапа
Аорто-коронарен байпас
Аорто-коронарен байпас с използване на повече от една артерия (BIMA, a. radialis)
Хирургично лечение на инфекциозен ендокардит
Хирургично лечение на аневризми на възходящата гръдна аорта
Хирургично лечение при дисекации на аортата
Хирургично лечение при болести на перикарда – перикарден излив, констриктивен перикардит
Хирургични корекции на вродени сърдечни малформации при възрастни
Ре-операции

 

Оперативните интервенции са напълно безплатни за здравноосигурените български граждани.

 

Предоперативни консултации се осъществяват ежедневно и без необходимост от заплащане, след предварително записване на тел. 0895 555 795За информация: cardiacsurgerysofiamed@bulpharma.bg