Отделение по Хирургия на ръка и Реконструктивна хирургия

Отделението по хирургия на ръка и реконструктивна хирургия (ООТ) е част от Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ "Софиямед".

Отделението се намира на ет. 4 от тяло Б на УМБАЛ "Софиямед".

Разполага със съвременна високотехнологична апаратура, позволяваща на медицински специалисти да предоставят съвременно лечение на пациентите, потърсили тяхната помощ.
Оперативната дейност се осъществява в 4 операционни зали оборудвани по всички стандарти с необходимата апаратура. Нов рентгеноскопичен апарат с телевизионна уредба, артроскопска апаратура от последен НD-клас, силова техника на известни американски производители и операционни маси с дистанционно управление.