Лаборатория по вирусология

Пакет "Болести предавани по полов път"

Пакет "Микоплазма пневмоние"

Скрининг пакет за бъдещи майки -TORCH панел

Панел за херпесни вируси – HSV1, HSV2, VZV (количествен PCR)

EBV ( Епщайн- Бар вирус) -количествен PCR тест

Фемофлор панел - PCR тест за 12 причинителя на полово-предавани болести

Респираторен панел - количествен PCR

HPV (човешки папиломни вируси)- PCR тест за детекция и типизация нa 14 високо-рискови типове

CMV (цитомегаловирус) - количествен PCR тест

Андрофлор панел - PCR тест за 12 причинителя на полово-предавани болести


В Лабораторията се извършват рутинни и профилактични изследвания.

Обемът на дейности включва: серологина и молекулярна идентификация на различни патогенни микроорганизми:

-тестове за HIV/СПИН;

-вирусни хепатити(Хепатит А, В, С);

-хламидийни инфекции (Хламидия Трахоматис, Хламидия Пнеумоние);

-рикетсии (Q-треска, Марсилска треска);

-херпесни вируси (Херпес симплекс -тип 1 и 2, Херпес Зостер, Цитомегаловирус, Епщайн-Бар вирус);

-остри вирусни респираторни заболявания (Грип А, В; Рубеола, Морбили и др.)

 

Пациентите могат по желание да проверят нивото на защитните антитела, придобити след ваксинация. Например, много от тези,които са имунизирани срещу хепатит В, не знаят каква е степента/нивото на защита 5-6 години след ваксинацията и дали трябва да се реваксинират. Други, когато попаднат в ситуация на контакт с дете, болно от варицела, се чудят как да реагират, защото не са сигурни дали са преболедували или не от варицела като деца. Всички тези въпроси (а и много други) могат да отпаднат след съответно изследване.

 

Молекулярните (ДНК) тестове за откриване на вирусни хепатити В и С, 28 типа човешки папиломни вируси (HPV), цитомегаловирус (CMV), Епщайн-Бар вирус (EBV), хламидии и др. са съществена част от изследванията, а определянето на вирусният генотип (генно типизиране), има връзка с протичането/агресивността на инфекцията и е от значение за лечението и. Така например, определянето на генотипа при вирусът на хепатит С направлява терапевтичното поведение. Присъствието на вирусни гени в изследваните материали (кръв, ликвор, урина, различни секрети, клетки, тъкани) доказва наличието на активна вирусна инфекция. Количественото й определяне (вирусен товар, viral load /VL/) пък дава информация за нивото/степента на вирусната активност. Определянето на вирусния товар преди, по време и след проведеното лечение дава информация за ефективността на терапевтичната схема, както и прогноза за изхода от заболяването.

 

Желаещите да се изследват получават съответен код на Регистратурата в ДКЦ „Софиямед“, след което се вземат необходимите проби (кръв, урина или клетки). Материалите за микробиологичните и вирусологичните изследвания се доставят в лабораторията, съпроводени от талон/фиш от съответната клиника или кабинет. Размерът на заплащането е определен в „Ценоразпис на ДКЦ „Софиямед”. Резултатите и допълнителна информация/консултация за тях се доставят на клиниката/лекаря, който ги е поръчал, или директно на външните пациенти. За по-голямо удобство, пациентите могат да проверяват своите резултати online (в меню  „Резултати“ след въвеждане на Потребителски No. и парола).

 

Лабораторията работи с НЗОК, с частните здравно-осигурителни фондове и корпоративни клиенти по профилактичната програма на ДКЦ „Софиямед“, както и с пациенти по платен прием от цялата страна.

 

Комплексната дейност на Лабораторията се осъществява от лекари-специалисти, биолози и медицински лаборанти с опит и съответна квалификация.