Клиника по Ендокринология

Във връзка с реорганизация на БЛОК2 Клиниката по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ "Софиямед" временно се помещава на адрес: ул."Ганчо Генчев" №131 (зад УМБАЛ "Софиямед, на гърба на МБАЛНП "Св.Наум").


Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната се намира в Блок 2 на УМБАЛ "Софиямед", етажи 4-5, адрес: София - 1750, ул."Димитър Моллов"10. Хоспитализацията на пациентите се осъществява денонощно по клинични пътеки, платени пакети, доброволни здравноосигурителни фондове.

 

Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната се занимава с широкия спектър от заболявания в областта на ендокринологията, включващи диагностика и лечение на:


  1. Захарен диабет;
  2. Метаболитен синдром;
  3. Тиреоидни заболявания;
  4. Паратиреоидни заболявания;
  5. Метаболитни нарушения в минералния обмен – остеопороза, остеомалация, редки заболявания;
  6. Заболявания на надбъбречните жлези и хипофизата;
  7. Заболявания на половите жлези.


Целите на Клиниката са съсредоточени в приложението на най-съвременните знания и опит в полза на пациента, с мултифункционален и професионален подход, в колаборация с други специалности, с етичност и отговорност.

 

Клиниката е отлично оборудвана с апаратура, която може да се ползва от лежащо и амбулаторно болни – Ехографски апарат, Остеометър (DXA), Анализатор на телесния състав с биоелектрически импеданс анализатор, Холтер за кръвно налягане, Доплер (TBI), глюкозен сензор, крос-тренажор, бягаща пътечка.

 

Ехография на шийна област и Тънкоиглена пункционна биопсия(ТПБ) под ехографски контрол на щитовидна жлеза, паращитовидни жлези, шийни лимфни възли и туморни формации в шийната област се извършват от Д-р Йордан Влахов (сертификат по Ехография и ТПБ), който работи във всички области на ендокринологията.

 

24-часово мониториране на кръвна захар на глюкозен анализатор, осигурено точно инсулиново дозиране с перфузор, включване на глюкозен сензор за 48-72 часа за определяне на индивидуалните инсулинови нужди са част от грижите за Диабетно болните (Д-р Бояна Цветанова, Д-р Ралица Мекова).

 

Холтер за денонощно проследяване на кръвното налягане и Доплер (TBI) за определяне на съдовия статус се използват при индикации за определяне на съдовия статус на болните с Диабет и тези с Метаболитен синдром (Д-р Екатерина Моллова, Д-р Бояна Цветанова).

 

Анализатор на телесния състав с биоелектрически импеданс анализатор се използва за определяне на процента мастна и мускулна маса, висцерална мазнина, базален метаболитен размер, телесна вода, метаболитна възраст. На тази база Д-р Ралица Мекова дава индивидуалните препоръки за размера на калорийния прием и за промяна във физическата активност. Преоценка на диетолечението и натоварването на кинезитерапията се прави на този апарат след 3 месеца от старта на новия режим с цел евентуална промяна в терапевтичния подход.

 

Кинезитерапия (крос-тренажор, бягаща пътечка) по специализирана за редукция на телесно тегло програма се ръководи от рехабилитатор Мария Гарванова. Провеждат се индивидуални двигателни консултации съобразени с възраст, тежест на затлъстяването, придружаващи заболявания (сърдечносъдови, белодробни, двигателни), изходна тренираност на индивида, професия. Следва тренировъчен период според индивидуалната характеристика на конкретния болен по негова лична програма за степен на натоварвания, продължителност на отделна тренировка и честотата им. Осигурени са подходящи условия – съблекалня, баня след тренировка.

Остеометър рентгенов тип (DXA) за измерване на костната плътност на гръбначен стълб, шийка бедро, ръка. Апаратът работи с амбулаторно болни с остеопороза, ревматологични заболявания, онкологично болни с костни проблеми на база на провежданото хормонално лечение, ортопедично болни и цялостната програма се реализира от ст. м. с. Емилия Маринова и Д-р Йордан Влахов.Учебна зала за обучение на болни, студенти и лекари работи под ръководството на Проф. Анна-Мария Борисова по определена програма:

 

  •  болни с Диабет (вторник), болни с Метаболитен синдром (четвъртък) – психолог Михаела Рачева и диетолог Галя Вутова

 

  •  Студенти по медицина

 

  •  Стажант-лекари

 

  •  Клинични срещи и обсъждания на болниЦентър за Клинични проучвания, където се реализира първата среща и практически се опознават новите лекарства. След няколко години тези лекарства влизат в клиничната практика, но работилите с тях вече са набрали практически опит и това позволява свободно да работят с тях.

 

В ДКЦ "Софиямед" работят три специализирани кабинета, където се извършват профилактични и клинични прегледи от специалисти по ендокринология – Д-р Гергана Гоцева, Д-р Класимира Димитрова, Д-р Бояна Цветанова-Трифонова.


Началникът на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната Проф. Анна-Мария Борисова е опитен експерт в няколко областти на ендокринологията – диабет, метаболитни нарушения, калциево-форсфорна обмяна, тиреоидна и паратиреоидна патология. Под нейно ръководство в Клиниката се работи по три основни програми:1. Програма Бременост – с Д-р Бояна Цветанова се привличат за проследяване в хода на бремеността жени с рискови фактори за развитие на Захарен диабет, Тиреоидни заболявания и с дефицит на витамин D. Участва се и в програмата на Училището за бременни жени на УМБАЛ Софиямед.

2. Програма Затлъстяване се реализира с екип: Д-р Ралица Мекова-клиницист, Михаела Рачева-психолог, Галя Вутова-диетолог, Мария Гарванова-кинезитерапевт. Целта е да се промени стила на живот на затлъстелите, скрининг и ранно, ефективно лечение на компликациите на затлъстяването т.е. вторична и третична интервенция на затлъстяването.

3. Програма Остеопороза – с Д-р Йордан Влахов и госпожа Емилия Маринова се реализира ранна диагностика и се проследява еволюцията на остеопорозата при болни с различни ендокринологични и други заболявания.