Клиника по Ендокринология

 

Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната се намира в Блок 2 на УМБАЛ "Софиямед", етажи 4-5, адрес: София - 1750, ул."Димитър Моллов"10. Хоспитализацията на пациентите се осъществява денонощно по клинични пътеки, платени пакети, доброволни здравноосигурителни фондове.

 

Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната се занимава с широкия спектър от заболявания в областта на ендокринологията, включващи диагностика и лечение на:


  1. Захарен диабет;
  2. Метаболитен синдром;
  3. Тиреоидни заболявания;
  4. Паратиреоидни заболявания;
  5. Метаболитни нарушения в минералния обмен – остеопороза, остеомалация, редки заболявания;
  6. Заболявания на надбъбречните жлези и хипофизата;
  7. Заболявания на половите жлези.


Целите на Клиниката са съсредоточени в приложението на най-съвременните знания и опит в полза на пациента, с мултифункционален и професионален подход, в колаборация с други специалности, с етичност и отговорност.

 

Клиниката е отлично оборудвана с апаратура, която може да се ползва от лежащо и амбулаторно болни – Ехографски апарат, Остеометър (DXA), Анализатор на телесния състав с биоелектрически импеданс анализатор, Холтер за кръвно налягане, Доплер (TBI), глюкозен сензор, крос-тренажор, бягаща пътечка.

 

Ехография на шийна област и Тънкоиглена пункционна биопсия(ТПБ) под ехографски контрол на щитовидна жлеза, паращитовидни жлези, шийни лимфни възли и туморни формации в шийната област се извършват от Д-р Йордан Влахов (сертификат по Ехография и ТПБ), който работи във всички области на ендокринологията.

 

24-часово мониториране на кръвна захар на глюкозен анализатор, осигурено точно инсулиново дозиране с перфузор, включване на глюкозен сензор за 48-72 часа за определяне на индивидуалните инсулинови нужди са част от грижите за Диабетно болните (Д-р Бояна Цветанова, Д-р Ралица Мекова).

 

Холтер за денонощно проследяване на кръвното налягане и Доплер (TBI) за определяне на съдовия статус се използват при индикации за определяне на съдовия статус на болните с Диабет и тези с Метаболитен синдром (Д-р Екатерина Моллова, Д-р Бояна Цветанова).

 

Анализатор на телесния състав с биоелектрически импеданс анализатор се използва за определяне на процента мастна и мускулна маса, висцерална мазнина, базален метаболитен размер, телесна вода, метаболитна възраст. На тази база Д-р Ралица Мекова дава индивидуалните препоръки за размера на калорийния прием и за промяна във физическата активност. Преоценка на диетолечението и натоварването на кинезитерапията се прави на този апарат след 3 месеца от старта на новия режим с цел евентуална промяна в терапевтичния подход.

 

Остеометър рентгенов тип (DXA) за измерване на костната плътност на гръбначен стълб, шийка бедро, ръка. Апаратът работи с амбулаторно болни с остеопороза, ревматологични заболявания, онкологично болни с костни проблеми на база на провежданото хормонално лечение, ортопедично болни и цялостната програма се реализира от ст. м. с. Емилия Маринова и Д-р Йордан Влахов.Учебна зала за обучение на болни, студенти и лекари работи под ръководството на Проф. Анна-Мария Борисова по определена програма:

 

  •  болни с Диабет (вторник), болни с Метаболитен синдром (четвъртък) – психолог Михаела Рачева и диетолог Галя Вутова

 

  •  Студенти по медицина

 

  •  Стажант-лекари

 

  •  Клинични срещи и обсъждания на болниЦентър за Клинични проучвания, където се реализира първата среща и практически се опознават новите лекарства. След няколко години тези лекарства влизат в клиничната практика, но работилите с тях вече са набрали практически опит и това позволява свободно да работят с тях.

 

В ДКЦ "Софиямед" работят три специализирани кабинета, където се извършват профилактични и клинични прегледи от специалисти по ендокринология – Д-р Гергана Гоцева, Д-р Класимира Димитрова, Д-р Бояна Цветанова-Трифонова.


Началникът на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната Проф. Анна-Мария Борисова е опитен експерт в няколко областти на ендокринологията – диабет, метаболитни нарушения, калциево-форсфорна обмяна, тиреоидна и паратиреоидна патология. Под нейно ръководство в Клиниката се работи по три основни програми:1. Програма Бременост – с Д-р Бояна Цветанова се привличат за проследяване в хода на бремеността жени с рискови фактори за развитие на Захарен диабет, Тиреоидни заболявания и с дефицит на витамин D. Участва се и в програмата на Училището за родители на УМБАЛ Софиямед.

2. Програма Затлъстяване се реализира с екип: Д-р Ралица Мекова-клиницист, д-р Мария Тумбалева. Целта е да се промени стила на живот на затлъстелите, скрининг и ранно, ефективно лечение на компликациите на затлъстяването т.е. вторична и третична интервенция на затлъстяването.

3. Програма Остеопороза – с Д-р Йордан Влахов и госпожа Емилия Маринова се реализира ранна диагностика и се проследява еволюцията на остеопорозата при болни с различни ендокринологични и други заболявания.

 

Информация за измерване на костна плътност чрез остеодензитометрия вижте ТУК