Клиника по Хирургия

Клиниката по хирургия е разположена на IV етаж на болницата. Операционният блок разполага с три хирургични операционни зали, които са оборудвани с последен модел лапароскопска апаратура, холедохоскоп, ултрасижън, Liga-sure, които се използват за максимално ограничаване на травматизма при една оперативна интервенция.

 

Клиниката по хирургия покрива III-ниво на компетентност съгласно изискванията на медицинския стандарт по хирургия. III-ниво на компетентност е най-високото ниво за всяка хирургична клиника в България. То включва:

Оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност на всички заболявания на гастро-интестиналната система, жлъчно -чернодробната система, далака, ретроперитонеалното пространство, щитовидната, надбъбречните жлези, ануса и перианалното пространство и други, изискващи отстраняване на част или цял орган ,поставяне на импланти, намеса на един и повече органи на един етап, едновременна намеса върху орган или органи от две области /кухини /остър хирургичен корем, заболявания изискващи високо-специализирани оперативни процедури.

В това число се включват и по-голямата част от онкологичните заболявания на органите на коремната кухина, млечната жлеза и щитовидната жлеза.

Обемът на дейност за това ниво на компетентност включва най-малко по 1000 операции годишно от които 50% с голям и много голям обем и сложност.

Изброените по-горе дейности нашата клиника изпълнява в пълен обем.

В Клиниката по хирургия на УМБАЛ "Софиямед" се извършва и лечение на хемороиди с най-съвременна THD технология, което е минимално инвазивно, безболезнено и щадящо за пациента.

 

Информация за Херния центъра в УМБАЛ "Софиямед" може да намерите ТУК

 

Информация за Центъра по колопроктология в УМБАЛ "Софиямед" може да намерите ТУК

 

Информация за Центъра за рак на дебелото черво в УМБАЛ "Софиямед" може да намерите ТУК

 

 

В Клиниката по хирургия на УМБАЛ "Софиямед" се извършват роботизирани оперативни интервенции. Повече информация за Центъра за роботизирана хирургия "Da Vinci" в УМБАЛ "Софиямед" по направление коремна хирургия вижте ТУК