Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) е разположено на пети етаж, блок Б на УМБАЛ "Софиямед", в непосредствена близост до Централния операционен блок. То осигурява денонощна висококвалифицирана и специализирана, планова и спешна, стационарна и амбулаторна медицинска дейност.

ОАИЛ се разполага в Централен операционен блок (7 операционни зали); операционна зала и зала за следоперативно наблюдение в Отделение по акушерство и гинекология, операционна зала за ендоскопски урологични операции в Отделение по урология; две операционни зали за артроскопска хирургия в Клиника по артроскопска хирургия зала за ендоскопии към Отделение по гастроентерология, зала за инвазивна кардиология към Отделение по кардиология.

Всички операционни зали са оборудвани с централна газова и вакуумна инсталация; анестезиологични апарати и хемодинамични монитори. Към централния операционен блок функционира и зала за възстановяване след анестезия.
В МБАЛ "Софиямед" се използват всички съвременни методи за анестезия, което позволява извършването на разнообразна хирургична дейност – коремна хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, урология, неврохирургия, амбулаторни и еднодневни операции, ендоскопски процедури, седиране и анестезия в отделение по Образна диагностика – магнитно резонансно изобразяване (MRI) и компютърна томография (СТ).