EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

„Софиямед“ с апаратура за мониторинг на нивото на съзнание по време на анестезия

УМБАЛ „Софиямед“ вече може да предложи на своите пациенти нова възможност и по направление анестезиология чрез нова апаратура за неинвазивно измерване и интерпретиране на мозъчната дейност по време на анестезия. Така нареченият BIS монитор, с който вече разполага Отделението по анестезиология и интензивно лечение позволява на специалистите оптимизация и супер прецизно дозиране на анестетика по време на операции, изискващи обща анестезия.

 

“Индивидуалните нужди на пациента спрямо анестезията могат да бъдат повлияни от редица фактори като години, пол, злоупотреба със субстанции. BIS мониторът може да е изключително полезен при пациенти със сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване, генетични заболявания, рискови пациенти с бързо променящ се статус. Предимствата на приложението му са, че прецизно можем да дозираме анестетика, така че да намалим риска от делириум след събуждането на пациента, като сведем до минимум нежеланите реакции след приложението на анестетици, които се получават при някои пациенти и като цяло да мониторираме „дълбочината на съня“ или по скоро нивото на съзнание, по време на анестезията“, коментира д-р Людмил Върляков, началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ „Софиямед“.

 

Специалистът уточнява и как работи новата техника. Специални BIS сензори се поставят върху челото на пациента. Сензорите неинвазивно събират необработена информация спрямо ЕЕГ-електроенцефалография-изследване за електрическата активност в мозъка.

 

Необработената информация се интерпретира и преобразува в BIS индекс. Той е число от 0 до 100, което дава индикация за отговора на пациента спрямо подаваната му в реално време анестезия. Мониторирането на индекса и поддържането му в определени граници през всички фази на анестезията подобрява клиничните резултати след операция и намалява постоперативните усложнения.

 

„Персонализираните решения в медицината са в основата на нейния прогрес през годините, така както и развитието на технологиите. Радваме се, че можем да предложим на своите пациенти възможности и по направление анестезиология. Посредством BIS системата и нейното приложение можем да предложим на нашите пациенти до 32% по-бързо изписване от Отделението по анестезиология и интензивно лечение след екстубиране и съответно по-бързо възстановяване при „излизането“ от упойка“, уточнява д-р Върляков.