Клиника по Урология

Клиниката по урология се намира на ет.4 от БЛОК 1 на УМБАЛ "Софиямед" .
 
Съвременната урологична практика в Клиниката по Урология на УМБАЛ “Софиямед” е
постигнала превъзходство в диагностиката и терапията на заболявания на мъжката и
женската пикочо-отделителна и мъжка полова система.
 
Клиниката се състои от екип опитни специалисти, преминали множество
допълнителни международни курсове свързани с тясно специализирани хирургични
техники и диагностични методики.
 
В нея се извършват следните специализирани диагностични и лечебни дейности:

Диагностични методи:
I. Ултразвукови методи за диагностика провеждани чрез водещи в сферата ехографски
системи “Mindray” :
- Трансабдоминална ехография на пикочо-половата система.
- Трансректална ехография на простата, пикочен мехур и семенни мехурчета.
- Ехографско изследване на тестис и епидидим.

II. Интервенционални ултразвукови методи на изследване и лечение:
- Перкутанна нефростомия
- Трансперинеална биопсия на простатна жлеза под комбиниран ехографски и
мултипараметричен ЯМР контрол (fusion простатна биопсия), с цел по-прецизно
диагностициране.

III. Рентгенови методи за диагностика в условията на постоянна колаборация с
високоспециализирания екип на Образна Диагностика, УМБАЛ Софиямед:
- Обзорна рентгенография на отделителната система.
- Ретроградна уретроцистография.
- Ретроградна уретеропиелография
- Компютърна томография на пикочо-отделителна системата - нискодозова техника при
диагностика на конкременти и контрастно усилена в случаи на други доброкачествени и
злокачествени урологични заболявания
- Мултипараметрична магнитно-резонансна томография на малък таз с цел прецизна
диагностика на злокачествен процес на простатата

IV. Ендоскопски методи на изследване.
- Уретроцистоскопия
- Уретерореноскопия

 
Лечебни методи: Извършват се в пълен обем всички видове операции и най-актуални
схеми за медикаментозна терапия при заболявания пикочо-отделителната и мъжка
полова система в съответствие със стандартите и насоките на Европейската Асоциация
по Урология (EAU) и други световно зачитани ръководства.
 
 
Ендоурологични методи:
I. При заболявания на горния уринарен тракт
- Уретерореноскопия с холмиум-лазерна литотрипсия на конкременти във всички отдели
на пикочопровода и събирателната система на бъбрека
-Уретерореноскопия с цел биопсично изследване на формации с произход от уретер или
бъбречни кухини
-Перкутанна нефролитотрипсия и мини перкутанна нефролитотрипсия на по-големи по
обем конкременти, разположени в кухините на бъбрека
-Ендопиелотомия при стриктури на пиелоуретералния сегмент
-Интубация на уретери с DJ стент

II. При заболявания на долния уринарен тракт
-Холмиум-лазерна енуклеация на простатата при доброкачествена простатна
хиперплазия
- Оптична вътрешна уретротомия при стриктури на уретрата
- Електрорезекция при склероза или висок стоеж на мехурната шийка
- Трансуретрална резекция при тумори на пикочния мехур
 
 
Андрология:
- Резекция на тестикуларни вени при варикоцеле
- Ексцизия на хидроцеле
- Експлорация на тестис
- Орхиектомия
- Орхипексия
- Циркумцизия
- Френулотомия
 
 
Лапароендоскопски методи:
I.При доброкачествени и злокачествени заболявания на бъбрека
-Лапароендоскопска нефректомия
-Лапароендоскопска нефроуретеректомия
-Лапароендоскопска пиелопластика
-Лапароендоскопска резекция на бъбречна киста

II.При доброкачествени и злокачествени заболявани на уретера
-Лапароендоскопска частична уретеректомия
-Лапароендоскопска уретеронеоцистостомия

III. При доброкачествени и злокачествени заболявания на пикочния мехур
-Лапароендоскопска радикална цистектомия с деривация на урината чрез
уретерокутанеостомия или ортотопен резервоар от терминален илеум
-Лапароендоскопска ексцизия на дивертикул на пикочен мехур

IV. При доброкачествени и злокачествени заболявания на мъжка полова система
-Лапароендоскопска радикална простатектомия
-Лапароендоскопска аденомектомия
-Лапароендоскопска орхипексия при абдоминален крипторхизъм


В Клиниката се извършват роботизирани оперативни интервенции:
- Робот-асистирана лапароендоскопска радикална простатектомия
- Робот-асистирана лапароендоскопска нефректомия
- Робот-асистирана лапароендоскопска парциална нефректомия
- Робот-асистирана лапароендоскопска нефроуретеректомия
- Робот-асистирана лапароендоскопска пиелопластика
- Робот-асистирана лапароендоскопска резекция на бъбречна киста
- Робот-асистирана Лапароендоскопска частична уретеректомия
- Робот-асистирана Лапароендоскопска уретеронеоцистостомия
- Робот-асистирана резекция на дивертикули на пикочния мехур
- Робот-асистирана Лапароендоскопска радикална цистектомия с деривация на урината
чрез уретерокутанеостомия или интракорпорална деривация на урината чрез ортотопичен
илеален заместител

Повече информация за Центъра за роботизирана хирургия "Da Vinci" в УМБАЛ "Софиямед" по направление "Урология" вижте ТУК


Специализиран ПРОСТАТА център функционира на територията на лечебното заведение като предлага възможности за съвременна профилактика, диагностика и лечение на заболяванията на простатната жлеза. Повече информация вижте ТУКТел. приемен кабинет Урология:

Пон.- петък: 9:00 -15:00ч.

0895 555 783