Отделение по Урология

Отделението по урология се намира на ет.3 от БЛОК 1 на УМБАЛ "Софиямед" .

В него се извършват следните специализирани диагностични и лечебни дейности:
Диагностични методи:
I. Ултразвукови методи за диагностика:
- Трансабдоминална ехография на пикочо-половата система.
- Трансректална ехография на простата, пикочен мехур и семенни мехурчета.
- Ехографско изследване на тестис и епидидим.
II. Интервенционални ултразвукови методи на изследване и лечение:
- Транскутанна пункция на хидроцеле под ехографски контрол.
- Трансректална биопсия на простатна жлеза под ехографски контрол.
III. Рентгенови методи за диагностика:
- Обзорна рентгенография на отделителната система.
- Рентгеноконтрастно изследване на отделителната система (венозна урография).
- Ретроградна уретроцистография.
- Ретроградна уретеропиелография.
- Фистулографии
IV. Ендоскопски методи на изследване.
- Уретроцистоскопия.
- Ретроградна катетеризация на уретер и бъбречно легенче.
- Уретерореноскопия.
Лечебни методи:
Извършват се в пълен обем всички видове операции при заболявания на бъбрека, уретера, пикочния мехур, простатната жлеза и външните полови органи.
Ендоурологични методи:
I. При заболявания на горния уринарен тракт
- Уретерореноскопия с литотрипсия на камъни в покочоотделителната система.
- Трансуретрална литотрипсия на камъни в пикочния мехур.
- Ендопиелотомия при стриктури на пиелоуретералния сегмент.
- Ендоуретеротомия при стриктури на уретера.
- Балонна дилатация при стриктури на уретера.
II. При заболявания на долния уринарен тракт
- Оптична уретротомия при стриктури на уретрата
- Студено рязане
- Електрорезекция
- Бужиране
- Електрорезекция при склероза на мехурната шийка.
- Трансуретрална резекция при доброкачествена простатна хиперплазия.
- Трансуретрална резекция при карцином на пикочния мехур.