Отделение по Ревматология

Във връзка с реорганизация на БЛОК2 Отделението по ревматология временно се помещава в сградата на ДКЦ "Софиямед"-Люлин, ет.2, намиращ се на бул. „Джавахарлал Неру" 23, ж.к.Люлин 7.


Отделението по Ревматология се намира ет.2 в БЛОК 2 на УМБАЛ "Софиямед".

Функционира на най-високото, трето ниво по медицинските стандарти за ревматология; приемат се болни за диагностика и лечение по трите клинични ревматологични пътеки:
- Възпалителни ставни заболявания – клинична пътека 288
- Системни заболявания на съединителната тъкан – клинична пътека 286
- Дегенеративни и обменни ставни заболявания – клинична пътека 290