Отделение по Ревматология

Отделението по ревматология отново функционира на територията на БЛОК2


Отделението по Ревматология се намира ет.2 в БЛОК 2 на УМБАЛ "Софиямед".

Функционира на най-високото, трето ниво по медицинските стандарти за ревматология; приемат се болни за диагностика и лечение по трите клинични ревматологични пътеки:
- Възпалителни ставни заболявания – клинична пътека 288
- Системни заболявания на съединителната тъкан – клинична пътека 286
- Дегенеративни и обменни ставни заболявания – клинична пътека 290