Клиника по Ревматология

Клиниката по Ревматология се намира в БАЗА 3 на УМБАЛ "Софиямед" на адрес: ж.к.Люлин 7, бул. "Джавахарлал Неру"23, ет. 3


Функционира на най-високото, трето ниво по медицинските стандарти за ревматология; приемат се болни за диагностика и лечение по трите клинични ревматологични пътеки:
- Възпалителни ставни заболявания – клинична пътека 288
- Системни заболявания на съединителната тъкан – клинична пътека 286
- Дегенеративни и обменни ставни заболявания – клинична пътека 290


Информация за измерване на костна плътност чрез остеодензитометрия вижте ТУК