EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ - КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

17.06.2019 понеделник

ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ - КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

УМБАЛ  "Софиямед" е част от най-голямата верига частни лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България. 

 

За Клиника по Кардиология и инвазивна кардиология търсим подходящия кандидат за длъжността: Лекар, специализант

 

Основни задължения за длъжността:

 • Работи в Клиника по Кардиология и инвазивна кардиология като се обучава по Специалност Кардиология.
 • Обучава се на лечебна и диагностична дейност. Обучава се на  консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури
 • Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи.
 • Периодично обсъжда с началника на Клиниката развиването на заболяването на болните и резултатите от провеждания лечебен процес.
 • Осъществява консултации с началника на Клиниката и лекари от отделението, а при необходимост и по указания на началника на Клиниката със специалисти от други отделения  на лечебното заведение.
 • Подпомага приема и изписва пациента своевременно, като отговаря лично за воденето на цялостната медицинска документация от приемането до изписването на пациента.
 • Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация. Обучава се на всички правила на добрата медицинска практика.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше медицинско образование „ Медицина“
 • Трудов стаж като лекар носи предимство но не е задължителен.
 • Личностни качества – да работи в екип, с чувство за отговорност; да спазва моралните и етични норми, да уважава избора на човека и човешкото достойнство.
 • Умение за работа с компютър.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Работа с техниката, с която разполага отделението.

Компютърни умения – MS Office-MS Word, MS Exel и специализиран здравен софтуер;
Висока степен на организираност и инициативност;

 

Основни документи, които служителят трябва да познава:
Закона за здравето;
Закона за лечебните заведения;
Закона за здравното осигуряване;


Ако проявявате интерес към обявената позиция,  моля да изпратите вашата автобиография на hospitalsofiamed@bulpharma.bg
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД.

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.