EN
Back to top hospitalsofiamed.bg
VIP профилактика за мъже

VIP диагностични пакети

VIP ПАКЕТИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


В ДКЦ „Софиямед“ функционира специализиран център за VIP Профилактика и диагностика. В него всеки според пола, възрастта и професията, която упражнява, може да получи консултация за удачните за него конкретни изследвания, специализирани прегледи и медицински консултации с различни специалисти под формата на пакетни предложения за диагностика на жени и мъже.


VIP пакетните предложения включват богат набор от лабораторни и образни изследвания, които се разчитат комплексно от специалист, който дава назначение за последващо поведение и терапия, ако се налага консултация с други лекари и допълнителни изследвания или хоспитализация. Те са насочени към основни нозологични единици чрез които пациентите могат да получат дефиниране и диференциране на водещите им симптоми и съответно диагностициране на заболяването им.


Чрез пакетите се осъществява диагностика с водещи симптоми в областта на -кардиологичните, ендокринологичните-захарен диабет, щитовидна жлеза и метаболитен синдром, урологичните – цистит, простатит, бъбречно-каменна болест, еректилна дисфукция, съдовите, хематологичните, неврологични, гастроентерологични и хепатологични заболявания.


Предимството на предланите пакети в Центъра са:
✅ Планиране на прегледи и изследванията в удобно за Вас време
- без чакане пред кабинети
- с последно поколение апаратура
- с един от най-добрите специалисти от медицински комплекс "Софиямед"
✅ Индивидулен подход към всеки пациент
✅ Асистент, който се грижи за цялостната организация на профилактичния и диагностичен процес
✅ Обобщена информация от лекар за здравния Ви статус след провеждане на всички прегледи и изследвания


„Чрез пакетните ни предложения улесняваме и правим по-бърз достъпа на нашите пациенти до професионалната експертиза на водещи ни специалисти като им предлагаме според техните водещи оплаквания, да се възползват от специализирани пакети с включени насочени изследвания и обобщена оценка на здравословното им състояние от лекар. След избора на конкретен пакет, се преминава към изпълнението на включените в него лабораторни и образни изследвания и след получаване на техните резултати се преглеждат от лекар, който, назначава индивидуална терапия, допълнителни консултативни прегледи от специалист, изследвания или хоспитализация“, коментира мениджърския екип на ДКЦ „Софиямед“.Координатори за повече информация:
Екатерина Бибиновска, email: ebibinovska@bulpharma.bg; тел. 0895 555 591
Елена Велева, е-mail: eveleva@bulpharma.bg; тел. 0895 555 463

Всеки работен ден от 8:30 до 16:30ч.