СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

Спешно специфично лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт

Спешно специфично лечение на острия исхемичен мозъчен инсултУстановено е в големи проучвания, че интарвенозната тромболиза увеличава с 30-56% вероятността за добър изход, оценено на 24-я час и на 3-я месец от началото на инсулта. Съществуват строги показания и противопоказания за извършването й. Едно от важните възможни усложнения при нея е симптоматичен мозъчен кръвоизлив, в 1.6-7 процента от случаите.

Необходими са целеви и координирани действия за осигуряване на това спешно лечение. Усилията трябва да бъдат насочени към:

Ако мислите, че някой е получил мозъчен инсулт – действайте БЪРЗО и направете ПРОСТИЧЪК ТЕСТ:

Действайте БЪРЗО!
Бързо Ако мислите, че някой е получил мозъчен инсулт – действайте БЪРЗО и направете ПРОСТИЧЪК ТЕСТ:
Ъгли на устата Помолете го да се усмихне! Има ли изкривяване на УСТНИТЕ ЪГЛИ?
Ръце Помолете го да си вдигне двете ръце! Пада ли една от РЪЦЕТЕ?
Затруднения в речта Помолете го да повтори просто изречение! Има ли ЗАТРУДНЕНИЯ В РЕЧТА? Има ли разбъркване на думите?
Обадете се!

Превод, д-р Ивайло Петров, МБАЛ Шумен
Ако има един от тези симптоми ВРЕМЕТО Е ВАЖНО! ОБАДЕТЕ СЕ на тел. 112 или го заведете в болница БЪРЗО!


- Други или допълнителни признаци на острия исхемичен инсулт могат да бъдат: внезапна обърканост, нарушение на зрението, световъртежи нарушена координация, остро и силно главоболие, епилептичен пристъп, загуба на съзнание.

Запознаване на широката общественост с първите признаци на инсулта и незабавно уведомяване от пациента, близките или личния лекар на тел. 112.

-Бързо реагиране на екипите на Спешна медицинска помощ – пристигане на място, преценка и осигуряване на жизнените функции, разпознаване на симптомите,уведомяване и транспорт към най-близкото заведение с възможност за спешна диагностика и прилагане на интравенозна тромболиза. Добре е пациентът да е пристигнал в болницата до 1-я час от инсулта.

-Оптимизиране на дейността в спешните звена, неврологичните и реанимационни отделения/клиники на МБАЛ с възможност за диагностика и извършване на интравенозна тромболиза до3-4.5 часа от началото на инсулта, 24 часа от денонощието, 7 дни в седмицата.Оптимизиране на времето за определянето на подходящите за интравенозна тромболиза пациенти чрез: анамнеза /начало на симптомите, съпътстващи заболявания и терапия, важни медицински проблеми в предходните месеци/,соматичен и неврологичен статус, спешна лаборатория, КТ на главен мозък,настаняване на пациента и започване възможно най-бързо на лечението.

- Времето е мозък!Започване възможно най-бързо на лечението с интравенозна тромболиза /1 час от пристигането на пациента в болницата/. Колкото по-рано, толкова по-добре.

-Увеличаване броя на центровете в страната с възможности за тази диагностика и специфично спешно лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт.

През последните 10 години по света се разработват и специфични медицински изделия за механична тромбектомия /катетеризиране под ангиографски контрол,достигане до запушената артерия и премахване на тромба чрез обхващане и издърпване или аспирация/. Това лечение се извършва до 6-я час от началото на инсулта, предимно в каротидната система, във високоспециализирани центрове със съответно обучени специалисти, предимно при пациенти с предходно приложена неуспешна интравенозна тромболиза или с противопоказания за извършване на такава.