EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Спешно специфично лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт

Спешно специфично лечение на острия исхемичен мозъчен инсултУстановено е в големи проучвания, че интарвенозната тромболиза увеличава с 30-56% вероятността за добър изход, оценено на 24-я час и на 3-я месец от началото на инсулта. Съществуват строги показания и противопоказания за извършването й. Едно от важните възможни усложнения при нея е симптоматичен мозъчен кръвоизлив, в 1.6-7 процента от случаите.

Необходими са целеви и координирани действия за осигуряване на това спешно лечение. Усилията трябва да бъдат насочени към:

Ако мислите, че някой е получил мозъчен инсулт – действайте БЪРЗО и направете ПРОСТИЧЪК ТЕСТ:

Действайте БЪРЗО!
Бързо Ако мислите, че някой е получил мозъчен инсулт – действайте БЪРЗО и направете ПРОСТИЧЪК ТЕСТ:
Ъгли на устата Помолете го да се усмихне! Има ли изкривяване на УСТНИТЕ ЪГЛИ?
Ръце Помолете го да си вдигне двете ръце! Пада ли една от РЪЦЕТЕ?
Затруднения в речта Помолете го да повтори просто изречение! Има ли ЗАТРУДНЕНИЯ В РЕЧТА? Има ли разбъркване на думите?
Обадете се!

Превод, д-р Ивайло Петров, МБАЛ Шумен
Ако има един от тези симптоми ВРЕМЕТО Е ВАЖНО! ОБАДЕТЕ СЕ на тел. 112 или го заведете в болница БЪРЗО!


- Други или допълнителни признаци на острия исхемичен инсулт могат да бъдат: внезапна обърканост, нарушение на зрението, световъртежи нарушена координация, остро и силно главоболие, епилептичен пристъп, загуба на съзнание.

Запознаване на широката общественост с първите признаци на инсулта и незабавно уведомяване от пациента, близките или личния лекар на тел. 112.

-Бързо реагиране на екипите на Спешна медицинска помощ – пристигане на място, преценка и осигуряване на жизнените функции, разпознаване на симптомите,уведомяване и транспорт към най-близкото заведение с възможност за спешна диагностика и прилагане на интравенозна тромболиза. Добре е пациентът да е пристигнал в болницата до 1-я час от инсулта.

-Оптимизиране на дейността в спешните звена, неврологичните и реанимационни отделения/клиники на МБАЛ с възможност за диагностика и извършване на интравенозна тромболиза до3-4.5 часа от началото на инсулта, 24 часа от денонощието, 7 дни в седмицата.Оптимизиране на времето за определянето на подходящите за интравенозна тромболиза пациенти чрез: анамнеза /начало на симптомите, съпътстващи заболявания и терапия, важни медицински проблеми в предходните месеци/,соматичен и неврологичен статус, спешна лаборатория, КТ на главен мозък,настаняване на пациента и започване възможно най-бързо на лечението.

- Времето е мозък!Започване възможно най-бързо на лечението с интравенозна тромболиза /1 час от пристигането на пациента в болницата/. Колкото по-рано, толкова по-добре.

-Увеличаване броя на центровете в страната с възможности за тази диагностика и специфично спешно лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт.

През последните 10 години по света се разработват и специфични медицински изделия за механична тромбектомия /катетеризиране под ангиографски контрол,достигане до запушената артерия и премахване на тромба чрез обхващане и издърпване или аспирация/. Това лечение се извършва до 6-я час от началото на инсулта, предимно в каротидната система, във високоспециализирани центрове със съответно обучени специалисти, предимно при пациенти с предходно приложена неуспешна интравенозна тромболиза или с противопоказания за извършване на такава.