EN
Записване
на час
Back to top hospitalsofiamed.bg

Контакти УМБАЛ "Софиямед"


БЛОК 1:
гр. София 1797
бул. „Г.М.Димитров” №16
Стационарен тел. за записване на часове:
Мобилни телефони:
Артроскопска травматология:
ТЕЛЕФОН СПЕШНА ПОМОЩ
Е-поща:
Е-поща връзки с обществеността:
Длъжностно лице по защита на данните:

Ивелина Няголова
+359 895 555 502 dlzd@bulpharma.bg