EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

ЛЕКАР ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ПЕДИАТРИЯ

23.02.2018 петък

ЛЕКАР ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ПЕДИАТРИЯ

 

За Отделението по Педиатрия УМБАЛ „Софямед“ търси да назначи Лекар

 

Основни задължения:

Работи в отделението по Педиатрия, предоставя медицинска помощ на пациенти, като прилага правилата на добрата медицинска практика:

Приема и изписва пациента своевременно, като отговаря лично за воденето на цялостната медицинска документация от приемането до изписването на пациента.

Осъществява лечебна и диагностична дейност. Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи.

Периодично обсъжда с началника на отделението развиването на заболяването на болните и резултатите от провеждания лечебен процес.

Осъществява консултации с началника на отделението и лекари от отделението, а при необходимост и по указания на началника на отделението със специалисти от други отделения и лечебни заведения.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
Завършено висше медицинско образование „ Медицина“

Трудов стаж като лекар не по-малко от 2 години, предимство е стаж в областта на педиатрията.

Допълнителни умения и квалификации:

Компютърни умения – MS Office-MS Word, MS Exel и специализиран здравен софтуер;

Основни документи, които служителят трябва да познава:
Закона за здравето;
Закона за лечебните заведения;
Закона за здравното осигуряване;
Кодекс на труда;

Ако проявявате интерес към обявената позиция ,  моля да изпратите вашата автобиография на hospitalsofiamed@bulpharma.bg. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД. Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.