EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ

04.12.2019 сряда

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ

Във връзка с разрастване на дейността в отделение по Онкология, УМБАЛ Софиямед търси медицински сестри.

Профил на кандидата:
• Медицинско образование с квалификация „Медицинска сестра“;
• Професионален опит като медицинска сестра не е задължителен;
• Висока степен на отговорност и умение за работа в екип;
• За предимство ще се счита професионален опит в Онкологично отделение.

Задължения и отговорности:
• Полагане на необходимите медицински грижи за пациентите в отделението;
• Работа с болничната информационна система и водене на медицинска документация, изпълнение на назначените медикаменти и вливания, висока степен на концентрация при извършване на служебните задължения;
• Спазване на професионалната етика и морал.
• Умения за бърза реакция при необходимост.
• Добри комуникативни умения и желание за работа в екип.


Предложение от работодателя:
• Работа на трудов договор със реални осигуровки,
• Работно време: Сменен режим на работа /график/
• Отлично възнаграждение и допълнителни ежемесечни бонуси при постигане на резултати.Документи:
Автобиография изпратена по ел.поща.

телефон за контакт: 0895 555325 - Ст.м.с. А. Недевска

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при спазване на изискванията на Регламент 2016/673 на Европейския съюз.