EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Медицинска сестра в Клиника по Хирургия

14.01.2020 вторник

Медицинска сестра в Клиника по Хирургия

Медицинска сестра в клиника по Хирургия
Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед" е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България. Болничният комплекс се състои от УМБАЛ "Софиямед" -Блок 1 и Блок 2, и ДКЦ "Софиямед".


За Клиника по Хирургия търсим да назначим Медицинска сестра.
Работа на трудов договор, по график.
Задължения и отговорности:
• Полагане на необходимите медицински грижи за пациентите в Клиниката;
• Работа с болничната информационна система и водене на медицинска документация;
• Спазване на професионалната етика.
• Гъвкавост при изпълнението на служебните задължения.
• Отлична комуникация при работата с пациентите, умение за работа под стрес.
• Желание за работа в екип.
• Толерантност и опазване на здравната информация на всеки пациент.


Профил на кандидата:
•Минимални изисквания за заемане на длъжността:
•Медицинско образование с квалификация „Медицинска сестра“;
•Професионален опит като медицинска сестра минимален 1 година; За предимство ще се счита професионален опит в хирургично отделение.
•Висока степен на отговорност и умение за работа в екип;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите :
Работа с техниката, с която разполага отделението.
Компютърни умения – MS Office пакет, работа със специализиран здравен софтуер;

Основни документи, които служителят трябва да познава:
Закона за здравето;
Закона за здравното осигуряване;
Кодекс на труда;

Професионална етика:
Зачита личното достойнство и правата на пациентите. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациент, лекар, ръководител, работник или служител в лечебното заведение. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на лечебното заведение.

За допълнителна информация: тел. – 0895555690 Ст.м.с.Кр.Костова - Динева
Ако проявявате интерес към обявената позиция , моля да изпратите вашата автобиография и актуална снимка на: dveleva@bulpharma.bg и dkirilova@bulpharma.bg


Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни .
Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.