EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Медицинска сестра в Клиника по Хирургия

18.05.2020 понеделник

Медицинска сестра в Клиника по Хирургия

Медицинска сестра в клиника по Хирургия
Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед" е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България. Болничният комплекс се състои от УМБАЛ "Софиямед" -Блок 1 и Блок 2, и ДКЦ "Софиямед".

За Клиника по Хирургия търсим да назначим амбициозни служители на длъжност: Медицинска сестра.

Задължения и отговорности:
• Полагане на необходимите медицински грижи за пациентите в Клиниката;
• Работа с болничната информационна система и водене на медицинска документация;
• Спазване на професионалната етика.
• Гъвкавост при изпълнението на служебните задължения.
• Отлична комуникация при работата с пациентите.
• Желание за работа в екип.
• Толерантност и опазване на здравната информация на всеки пациент.

•Профил на кандидата:
•Минимални изисквания за заемане на длъжността:
•Медицинско образование с квалификация „Медицинска сестра“;
•Професионален опит като медицинска сестра минимален 1 година; За предимство ще се счита професионален опит в хирургично отделение.
•Членство в БАПЗГ
•Висока степен на отговорност и умение за работа в екип;

Какво ще ви предложим:
•Работа на трудов договор .Работно време работа по график.
•Отлични условия на труд в модерна и високоспециализирана болница.
•Екип изграден от най - добрите специалисти.


Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите :
Работа с техниката, с която разполага отделението.
Компютърни умения – MS Office пакет, работа със специализиран здравен софтуер;

Основни документи, които служителят трябва да познава:
Закона за здравето;
Закона за здравното осигуряване;
Кодекс на труда;

Професионална етика:
Зачита личното достойнство и правата на пациентите. При изпълнение на своите задължения да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациент, лекар, ръководител, работник или служител в лечебното заведение. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на лечебното заведение.

Ако проявявате интерес към обявената позиция , моля да изпратите вашата автобиография и актуална снимка: hirurgia@bulpharma.bg

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни .
Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.