СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

Договори със застрахователни и здравно-осигурителни компании

Договори с фондове Договори с фондове Договори с фондове
Договори с фондове

Списък на застрахователни и здравно-осигурителни компании, с които ДКЦ "Софиямед" и УМБАЛ „Софиямед“ имат сключени договори:


I. ДКЦ "Софиямед"

1. Дженерали застраховане АД
2. ДЗИ Животозастраховане АД
3. Доверие АД
4. Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД;
5. ЗАД Булстрад Живот Виена иншуранс груп
6. ЗАД България АД
7. "Животозастрахователен институт" АД
8. Надежда АД
9. Уника живот АД
10. Фи Хелт застраховане АД
11. ЗД Евроинс АД

 

II. Болница "Софиямед"

1. ФИ ХЕЛТ Застраховане АД
2. Застрахователна и здравноосигурителна компания „НАДЕЖДА“ АД
3. ДЗИ – Животозастраховане АД
4. ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп'“ АД
5. Застрахователна компания „УНИКА Живот“ АД
6."Дженерали Застраховане" АД
7."Животозастрахователен институт" АД                                              8. Застрахователно дружество „Съгласие“ АД