EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Обучение и Специализация

03.04.2024 сряда

Лекари специализанти по гастроентерология

О Б Я В А     На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:     ... повече...

04.03.2024 понеделник

Лекар специализант по неврохирургия

О Б Я В А     На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:     ... повече...

26.02.2024 понеделник

Лекар специализант по Гастроентерология – пет свободни места

О Б Я В А       На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:   „Лекар специализант по Г... повече...

12.12.2023 вторник

Лекар специализант по ортопедия и травматология

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: ... повече...