EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Клинични пътеки

001

"Стационарни грижи при бременност с повишен риск"

002

"Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск"

003

"Оперативни процедури за задържане на бременност"

004.1

"Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността до 13 г. вкл."

004.2

"Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността над 13г."

005

"Раждане"

006

"Грижи за здраво новородено дете "

007

"Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест"

008

"Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест"

009

"Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест "

010

"Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест "

012

"Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии "

013

"Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест"

016

"Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение – за възраст над 18 години"

017

"Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания – за възраст над 18 години"

018

"Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация– за възраст над 18 години"

019.1

"Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен"

019.2

"Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор"

020

"Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания– за възраст над 18 години"

022

"Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации– за възраст над 18 години"

023

"Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация– за възраст над 18 години"

025

"Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване "

026

"Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение "

028

"Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение"

029

"Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация "

030

"Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация– за възраст над 18 години"

032

"Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда "

033

"Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения "

034

"Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст"

035

"Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст "

036

"Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик "

037

"Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик "

039

"Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст"

040.1

"Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст"

040.2

"Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст"

041.2

"Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години"

042.1

"Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години"

045

"Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система"

047

"Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация"

048

"Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст"

049

"Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст"

050

"Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза"

051

"Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза"

052

"Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив"

053

"Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив"

054

"Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия Гилен-Баре"

055

"Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия Гилен-Баре на апаратна вентилация– за възраст над 18 години"

056

"Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви ЧМН, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми"

057

"Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити "

058

"Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст"

059

"Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон ЛАС"

060

"Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък "

061

"Диагностика и лечение на мултипленна склероза "

062

"Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи "

063

"Лечение на епилептичен статус "

064.1

"Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица на възраст над 18 г."

064.2

"Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица на възраст под 18 г."

065

"Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация"

066

"Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация"

067

"Диагностика и лечение на паркинсонова болест"

068

"Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт"

069

"Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт"

070

"Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит"

071

"Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво"

072

"Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт"

073

"Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума"

074

"Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума"

075

"Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) "

076

"Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания"

078.1

"Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години"

079

"Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза– за възраст над 18 години"

080.1

"Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години "

081.1

"Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години"

082

"Диагностика на лица с метаболитни нарушения – за възраст над 18 години"

083

"Лечение на лица с метаболитни нарушения – за възраст над 18 години"

084

"Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит – за възраст над 18 години"

089.1

"Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години"

089.2

"Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години"

090.1

"Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години"

090.2

"Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години"

091

"Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания– за възраст над 18 години"

111

"Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст"

113.1

"Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа"

113.2

"Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни"

114

"Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма "

115

"Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми "

123

"Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им"

124

"Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент"

125

"Оперативно лечение на клонове на аортната дъга"

126

"Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)"

127

"Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност"

128

"Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност"

129

"Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ?"

136

"Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност - без кодове: 20.96, 20.97 и 20.98"

137

"Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност"

138

"Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност"

139

"Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести"

140

"Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести"

141

"Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур"

142

"Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур "

143

"Трансуретрална простатектомия "

144

"Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения"

145

"Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища "

146

"Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система"

147

"Оперативни процедури върху мъжка полова система"

148

"Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност "

149

"Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност"

150

"Оперативни процедури при инконтиненция на урината "

151

"Реконструктивни операции в урологията "

152

"Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища "

153

"Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища "

154

"Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност "

155

"Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност"

156

"Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия "

157

"Радикална простатектомия "

158

"Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани– за възраст над 9 години"

159

"Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система "

160

"Нерадикално отстраняване на матката"

161

"Радикално отстраняване на женски полови органи"

162

"Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи"

163

"Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи - без код 71.71 при деца под 9 - годишна възраст"

164

"Корекции на тазова перинеална статика и/или на незадържане на урината при жената - без код 70.79 при деца под 9 - годишна възраст"

165

"Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход "

166

"Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената"

167

"Системна радикална ексцизия на лимфни възли тазови и/или парааортални и/или ингвинални като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация"

169

"Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок"

170

"Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването"

171

"Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години"

173

"Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години"

175

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години "

176

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години– за възраст над 9 години"

177

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години"

178

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години– за възраст над 9 години"

179

"Оперативни процедури върху апендикс– за възраст над 9 години"

180

"Хирургични интервенции за затваряне на стома– за възраст над 9 години"

181

"Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство– за възраст над 9 години"

182

"Оперативни процедури при хернии– за възраст над 9 години"

183

"Оперативни процедури при хернии с инкарцерация – за възраст под 18 години, само в условия на спешност"

184

"Конвенционална холецистектомия – за възраст под 18 години, само в условия на спешност"

185

"Лапароскопска холецистектомия – за възраст под 18 години, само в условия на спешност"

186

"Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища – за възраст под 18 години, само в условия на спешност"

187

"Оперативни процедури върху черен дроб – за възраст под 18 години, само в условия на спешност"

188

"Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест – за възраст под 18 години, само в условия на спешност"

189

"Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност– за възраст под 18 години, само в условия на спешност"

190

"Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност – за възраст под 18 години, само в условия на спешност"

191.1

"Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години "

191.2

"Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години – само в условия на спешност"

192

"Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции– за възраст над 18 години"

193

"Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 – без кодове 92.21 и 92.29 - за възраст под 18 години, само в условия на спешност"

194

"Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия– за възраст над 9 години"

195

"Оперативно лечение при остър перитонит– за възраст под 18 години,само в условия на спешност"

196

"Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси– за възраст под 18 години,само в условия на спешност"

197

"Консервативно лечение при остри коремни заболявания– за възраст под 18 години,само в условия на спешност , без диагноза К 65.0"

198

"Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани– за възраст под 18 години, само в условия на спешност"

199.1

"Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания– за възраст над 9 години"

199.2

"Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания– за възраст над 9 години"

202

"Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност– за възраст над 9 години"

204

"Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение"

205

"Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение"

206

"Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) - без код 39.72, 39.79 и 39.90"

207

"Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин"

208

"Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми"

209

"Хирургично лечение при травма на главата"

210

"Периферни и черепномозъчни нерви екстракраниална част – оперативно лечение"

211

"Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност"

212

"Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност"

213

"Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена"

215

"Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания"

216

"Спешни състояния в гръдната хирургия– за възраст над 18 години"

217.1

"Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник"

217.2

"Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става"

217.3

"Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници"

218

"Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става"

219

"Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност "

220

"Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност"

221

"Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност"

222

"Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник"

223

"Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош"

225

"Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност"

226

""Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност- само за кодове:*21.84,*21.85, 21.87, *21.89,*25.2, *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29, *38.82, *39.31, 40.3, 86.4, *86.63.""

227

"Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност"

228

"Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията"

229

"Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област"

230

""Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област- само за кодове: *18.21, *18.5, *18.6,*27.69, *27.73, *27.79, *86.81 и *86.89""

237

"Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване- само за кодове: *08.61, 08.62, 08.70, 18.72, 21.83, 21.86, 27.55, 27.56, 86.4, 86.60, 86.63, 86.70, 86.71, 86.74, 86.91.21.89"

238

"Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия"

240

"Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения"

241.1

"Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 30081-00, 30087-00"

241.2

"Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT"

242

"Диагностика и лечение на левкемии "

243

"Диагностика и лечение на лимфоми"

244

"Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии– за възраст над 18 години"

254

"Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето "

256

"Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето "

999

"Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура"