СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

Клинични пътеки

001

"Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза" - над 18 г.

002

"Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза"

003

"Паренхимен мозъчен кръвоизлив" - над 18 г.

004

"Субарахноиден кръвоизлив" - над 18 г.

007

"Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми+вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми"

008

"Диабетна полиневропатия"

017

"Мултипленна склероза" - над 18 г.

018

"Епилепсия и епилептични пристъпи" - над 18 г.

019

"Епилептичен статус" - над 18 г.

021

"Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години" - над 18 г.

025

"Паркинсонова болест"

026

"Заболявания на горния гастроинтестинален тракт" - над 18 г.

027

"Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност" - над 18 г.

028

"Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт" - над 18 г.

029

"Болест на Крон и улцерозен колит" - над 18 г.

030

"Заболявания на тънкото и дебелото черво" - над 18 г.

031

"Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт" - над 18 г.

032

"Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система /ХБС/, панкреаса и перитонеума" - над 18 г.

033

"Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума" - над 18 г.

034

"Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)" - над 18 г.

035

"Хронични вирусни хепатити"

036

"Хронични чернодробни заболявания" - над 18 г.

038

"Инвазивна диагностика при сърдечно съдови заболявания" - над 18 г.

040.1

"Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен, или двукамерен"

040.2

"Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор"

045

"Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно–съдови заболявания" - над 18 г., без кодове: 88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 39.53 и 39.90

047.2

"Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и болничен престой до 3 дни"

048

"Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване"

049

"Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално изследване"

051

"Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение"

052

"Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация" - над 18 г.

053

"Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас с механична вентилация" - над 18 г.

056

"Ритъмни и проводни нарушения" - над 18 г.

059

"Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик" - над 18 г.

061

"Остър и обострен хроничен пиелонефрит" - над 18 г.

070

"Трансуретрално оперативно лечение при онколкогични заболявания на пикочния мехур: стадии: Т1-3, N0-2, M0-1"

072

"Трансуретрална простатектомия"

073

"Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи"

074

"Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика"

076

"Бъбречно-каменна болест, уролитиаза ендоскопски методи на лечение"

078

"Оперативни процедури върху мъжка полова система"

079

"Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност"

080

"Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност"

081

"Оперативни процедури при инконтиненция на урината"

082

"Реконструктивни операции в урологията"

083

"Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища"

085

"Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност"

086

"Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност"

087

"Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия"

088

"Радикална простатектомия"

089

"Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи"

091

"Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст"

092

"Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст"

096

"Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18-годишна възраст" - над 18 г.

099

"Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години" - над 18 г.

101

"Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация"

116.1

"Консервативно лечение на световъртеж разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден"

116.2

"Консервативно лечение на световъртеж разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни"

118

"Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчева мембрана"

119

"Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха"

120

"Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците"

121

"Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята"

122

"Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази"

125

"Оперативно лечение на неоплазми на носа и околоносни кухини"

129

"Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма"

130

"Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми"

141

"Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение"

142.1

"Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гестационна седмица включително"

143

"Интензивни грижи при бременност с реализиран риск"

144

"Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г.с."

145

"Нерадикално отстраняване на матката"

147

"Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи"

149

"Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи"

150

"Корекции на тазова /перинеалната/ статика и/или на незадържане на урината при жената"

151

"Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход"

152

"Корекции на проходимост и възстановяване на анатомията при жената"

156

"Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години" - над 18 г.

158

"Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години" - над 18 г.

159

"Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 г." - над 8 г.

160

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г." - над 18 г.

161

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 г." - над 8 г.

162

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 г." - над 18 г.

163

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 г." - над 8 г.

164

"Оперативни процедури върху апендикс" - над 8 г.

165

"Хирургични интервенции за затваряне на стомах" - над 8 г.

166

"Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство" - над 8 г.

167

"Оперативни процедури при хернии" - над 8 г.

168

"Оперативни процедури при хернии с инкарцерация" - над 8 г.

169

"Конвенционална холецистектомия" - над 8 г.

170

"Лапароскопска холецистектомия" - над 8 г.

171

"Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища" - над 8 г.

173

"Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест" - над 8 г.

174

"Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност" - над 8 г.

175

"Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност" - над 8 г.

176

"Оперативни процедури върху далака при лица над 18 г." - над 18 г.

178

"Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции" - над 8 г.

179

"Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0" - над 8 г.

180

"Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия" - над 8 г.

181

"Оперативно лечение при остър перитонит"

182

"Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси"

183

"Консервативно лечение при остри коремни заболявания" - над 18 г.

184.1

"Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани" - над 8 г.

185

"Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени и доброкачествени новообразувания, с намален болничен престой 1 ден"

187

"Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност" - над 8 г.

188

"Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност" - над 8 г.

194

"Консервативно лечение на съдова недостатъчност" - над 18 г., само за код МКБ-10: I 80.2 и I 80.1

198

"Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение"

199

"Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение"

200

"Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)"

201

"Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин"

202

"Консервативно поведение при леки и средно -тежки черепно-мозъчни травми"

203

"Хирургично лечение при травма на главата"

204

"Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение"

205

"Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции"

215

"Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник"

216

"Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става"

217

"Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност"

218

"Малки оперативни процедури на таза и долния крайник"

219

"Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система"

220

"Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник"

221

"Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник"

222

"Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник"

223

"Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник"

237

"Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система"

241

"Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферната нервна система"

244

"Физикална терапия и рехабилитация на болести на опорно-двигателния апарат"

259

"Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност"

260

"Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност"

261

"Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност"

263

"Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията"

264

"Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област"

265

"Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област"

266

"Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости"

268

"Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 г."

269

"Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест"

270

"Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест"

271

"Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест"

272

"Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест"

279

"Грижи за здраво новородено дете"

284

"Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан" - Лекарите специалисти по ЛЧХ могат да изпълняват следните процедури с кодове: *08.41, 08.42,08.43, 08.44, 08.49. 08.59, 08.61, 08.62, 08.63, 08.64, 08.69, 08.71, 08.72, 08.73, 08.74, 08.82, 08.83, 08.84, 08.85, 18.29, 18.31, 18.39, 18.71, 18.72, 18.79, 18.9, 21.81, 21.82, 21.83, 21.85, 21.86, 21.87, 21.89, 86.3, 86.4, 86.51, 86.60, 86.63, 86.69, 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.75, 86.81, 86.84, 86, 86.89, 86.91, 86.93.; Лекарите специалисти по УНГ могат да изпълняват следните процедури с кодове: *18.29, 18.31, 18.39, 18.71, 18.72, 18.79, 18.9, 21.81, 21.82, 21.83, 21.85, 21.86, 21.87, 21.89, 86.3, 86.4, 86.69, 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.75

285

"Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване" - само за процедури с кодове: **08.61, 08.62, 08.70, 18.72, 21.83, 21.86, 27.55, 27.56, 86.4, 86.60, 86.63, 86.70, 86.71, 86.74, 86.91

286

"Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години" - над 18 г.

288

"Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години" - над 18 г.

290

"Дегенеративни и обменни ставни заболявания при възраст над 18 години" - над 18 г.

298

"Системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години с минимален болничен престой 2 дни"