СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

Проф. Андрей Йотов: Извършваме операции, които никъде другаде не правят

Проф. Андрей Йотов: Извършваме операции, които никъде другаде не правят Проф. Андрей Йотов: Извършваме операции, които никъде другаде не правят Проф. Андрей Йотов: Извършваме операции, които никъде другаде не правят
Проф. Андрей Йотов: Извършваме операции, които никъде другаде не правят

Вестник "Стандарт", 23.05.2018Проф. Йотов, ръководите Клиниката по ортопедия и травматология от 2 години. Как се разшири дейността ви през този период?


- Дейностите, които извършваме в клиниката, покриват един доста широк профил пациенти с ортопедични и травматологични заболявания. На практика мога да кажа, че почти изцяло работим с планови и ортопедични операции, много широко е застъпено ендопротезирането – тазобедрено, колянно, раменно. Такива операции се правят на много места у нас, но един от центровете с висока активност е „Софиямед". В клиниката покриваме целия спектър от травматизъм, фрактурна хирургия, съчетани травми, които изискват сериозна реанимация. Доста напреднала структура в рамките на Клиниката е Отделението по хирургия на ръка. В момента е едно от най-добрите в България. Екипът, начело с доц. Маргарита Кътева, извършва операции, които никъде другаде не се правят. Това, което може да ни постави на специално място, е тазовата хирургия. Става въпрос за фрактури на тазовия пръстен, на тазовата ямка - тежка, сложна хирургия, работи се на много малко места в България, едното е при нас, в „Софиямед". Целта на тези операции е да се предотврати или ограничи инвалидизирането. Преди да навлезе оперативното лечение едно тежко тазово счупване беше почти 100% присъда за инвалидизация. Моите лични интереси са там и много хора ме търсят персонално при такива фрактури.


- Вие сте национален консултант по ортопедия и травматология с широк поглед върху тази част от медицината. Какви са новостите и тенденциите?- Ортопедията и травматологията е една от дисциплините, които най-бързо се развиват технологично, а и концептуално. Откакто аз работя тази специалност, вече 30 години, доста драстично се смениха концепциите, както в ортопедията и в частност в ендопротезирането, така и в травматологията. Имам предвид промяна във философията на лечение на някои нозологии. Освен това с много бързи темпове се развиват, разработват и въвеждат чисто технологични иновации. Те касаят имплантите, техния дизайн и качество, но и начините на имплантиране. Въвеждат се нови оперативни техники. Тенденцията като цяло е към намаляване на травматичността на операциите и преминаване към миниинвазивни операции, използване на високотехнологични материали. С много бързо темпо се развива артроскопията, както и онкоортопедията. Разширява се обхвата на възможностите, така че да не бъде жертван крайникът с ампутация или дезартикулация. Това най-често става с нови, специални модели протези. В „Софиямед" се стремим да следваме всички тези тенденции, а нашата клиника е една от малкото, където се извършват онкоортопедични операции. Тези операции са редки по принцип. Това е тежка и сложна хирургия. Изисква опит и сериозно оборудване и инструментариум.


- Скоро извършвал ли сте такава операция?


- Да, преди месец имах пациент със злокачествен костен тумор в горната част на бедрото, обхващащ почти половината бедрена кост. Той беше опериран по най-модерния начин, отстранихме поразената кост и туморното образувание. Взе се решение за запазване на крайника, тъй като обстоятелствата го позволяваха, пациентът нямаше метастази и беше в добро общо състояние. Поставихме му т.нар мегапротеза – специалнна туморна протеза, която замести половината от бедрената кост.


- Ако пациентът не беше осъществил тази операция какъв би бил изходът за него?- Стига се до патологични фрактури на засегнатото място, до по-нататъшно разрастване на тумора, прорастването му в околните тъкани. От един момент нататък вече единственият възможен изход е ампутация или дезартикулация през ставата, както и премахване на съответната тазова половина заедно с целия крайник или метастазиране на тумора и смърт.


- Има ли хора, които са предразположени към проблеми с опорно-двигателната система?- Има най-различни причини за появата на ортопедични заболявания. Най-често те се появяват при хора с вродени ортопедични аномалии на опорно-двигателния апарарат, аномалии на развитието, които се проявяват с израстването. Възрастовите фактори са свързани с начина на живот, затлъстяването, слабата двигателна активност. Всичко това определя развитието на голяма част от ортопедичните заболявания.


- Мъжете или жените по-често страдат от ортопедични заболявания?- Остеопорозата, в резултат на която възникват други състояния, които налагат наша намеса, определено е по-честа при жените. В същото време артрозните изменения на ставите, като че ли са по-чести при мъжете.


- А какви са тендениите при ендопротезирането?- Като цяло в България преобладава тазобедреното протезиране. На второ място е колянното, значително по-малък обем са раменното, лакътното, съвсем инцидентно глезенното или на други малки стави протезиране. Това е свързано с редица фактори. По принцип хората с патология на тазобедрената и колянната става, които изискват ендопротезиране, са много повече. Освен това познанията и уменията в тази сфера са добри, прави се отдавна, а и има много колеги специалисти и медицински центрове, в които тази дейност се изпълнява на високо ниво. Докато раменното и останалите видове протезиране по-слабо се познават. Но не е за пренебрегване фактът, че раменното, колянното и тазобедреното протезиране, макар и недостатъчно, се заплаща от НЗОК, докато за останалите видове ендопротезиране това не се прави и много хора се отказват от операция.


- Често се пренебрегват и симптомите за износване на ставите. Кои са сигналите, които не трябва да се пренебрегват?- Основният сигнал са различните видове болка. Те карат хората най-често да търсят консултация и лечение. Оттам насетне са ограничаване на движението или различен тип деформации.


- Възможно ли е с медикаменти да се снижи риска от оперативна намеса при износване на ставите, например?- Може да подпомогне забавянето, но да го предотврати изцяло или да излекува една образувана вече артроза, все още не. Ако бъде започнато навреме медикаментозно лечение, хранителен режим и различни видове добавки, различви видове по-модерни процедури, вътреставни апликации, е възможно за известно време да забавят развитието на процеса. Не знам да има медикамент, който гарантирано да спира развититето на една артроза.

 

Проф. Андрей Йотов завършва медицина в София през 1983 г. Придобива специалност по ортопедия и травматология през 1991 г. Работи като: участъков лекар в Здравна служба - Обзор (1983 - 1986); научен сътрудник в Секцията по спешна травматология на МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" (1986); завеждащ Клинично отделение в III-та клиника по спешна травматология на МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" (1992 - 1991); началник на II-ра клиника по ортопедична травматология на МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" (1999-2006). От 2006 г. е началник на Катедра по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия във ВМА. Началник Клиника по ортопедия и травматология в УМБАЛ "Софиямед" е от юни 2016 г. В периода 2013 – 2016 г. е президент на Българското научно дружество по ортопедия и травматология. От 2016 година е национален консултант по ортопедия и травматология.