СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

Усложнения при бременност и раждане, когато има кръвногрупова несъвместимост

Усложнения при бременност и раждане, когато има кръвногрупова несъвместимост Усложнения при бременност и раждане, когато има кръвногрупова несъвместимост Усложнения при бременност и раждане, когато има кръвногрупова несъвместимост
Усложнения при бременност и раждане, когато има кръвногрупова несъвместимост

Д-р Ангел Стоименов, началник лаборатория "Трансфузионна хематология" в УМБАЛ "Софиямед":

Усложнения при бременност и раждане, когато има кръвногрупова несъвместимост

Стандарт  стр. 16  Д-р Ангел Стоименов завършва Медицински Университет - София през 1998г. От 1999г. до 2015г. работи в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания. През 2006г. придобива специалност "Трансфузионна хематология". Има завършени следдипломни квалификационни курсове в Гърция, Италия, Германия, Белгия към Европейското училище по хематология. През 2014г. Придобива професионална квалификация по здравен мениджмънт - "Лекар-мениджър". Участвал в редица научни проекти вкл. и с международно участие. От 2013 г. е част от екипа на "МБАЛ "Софиямед".

Резус-кръвногрупова система-Ta(Rh) е описана за първи път през 1937 г. от Landsteiner&Wiener. Резус-факторът е трансмембранен протеин от клетъчната мембрана червените кръвни клетки/еритро-щтги/, изпълняващ роля на йонен канал. Резус-кръвнофуповата система се състои от 49 антигена най-важни от които са пет - D, С, Е, с, е. Най-просто казано наличието или не на D-антиген характеризира дадения човек като Rh положителен или Rh отрицателен, обяснява д-р Ангел Стоименов, началник лаборатория 'Трансфузионна хематология" в УМБАЛ "Софиямед"

Защо майката и бащата на всяко бъдещо бебе са генетично различни?

При оплождането се създава нов организъм, носещ белезите и на двамата родители. По време на своето вътреутробно развитие плодът проявява белези, наследени и от бащата, но те се явяват генетично чужди за майката. По време на бременността малки количества кръв от плода преминават през плацентарната бариера в майчиния организъм. Причините за това са различни, уточнява д-р Стоименов: усложнения на самата бременност, заболявания, травма, акушеро-гинеколо-гични манипулации, процесът на самото раждане (независимо дали раждането е по нормален механизъм или чрез т. нар. Цезаро-во сечение). Кръвните клетки на плода, които вече носят белезите и на бащата, имунната система на майката ги разпознава като генетично чужди и следователно реагира срещу тях. Това е естествен имунен механизъм, който се намира в основата на едно от най-тежките усложнения на бременността, наречено Хемолитична болест на плода и новороденото/ХБН/, следствие на кръвногрупова несъвместимост. Това е и причината понякога да се раждат и деца с по-нисък брой тромбоцити и левкоцити.

Характеристики на имунната система

В червените кръвни клетки на човешкия организъм вече са идентифицирани 35 кръвногрупови системи, в които са включени стотици антигени. Най-известните и най-важни за нас са системите АВО и Rh (Резус), уточнява д-р Ангел Стоименов. Така стигаме да факта, че майката и бащата може да са от различна кръвна група, както по отношение на АВО системата, така и по отношение на Rh системата, и по-конкретно на най-важния антиген от нея - Rh(D) антигенът. Ако еритроцитите на майката са типизирани като отрицателни по отношение на Rh кръвног-руповата система, а бащата е носител на белега положителност - наличие на Rh(D) антиген и го е предал на плода, то еритроцитите на плода ще са положителни по отношение на Rh кръвногруповата система. При навлизането им в следствие на една от многобройните гореизброени причини в майчиния организъм, те ще предизвикат имунна реакция, водеща да образуване на антитела, които имат за цел да унищожат навлезлите еритроцити от плода. Част от тези антитела, обаче могат да преминават плацентарната бариера и могат да доведат до увреждане и на самия плод. Други важни характеристики на имунната система, които имат отношение към Хемолитичната болест на плода и новороденото са т.нар. сенсибилизира-не /или очуствяване/ - първият контакт на имунната система с даден антиген и т. нар. имунна памет - след всеки контакт с чужд генетичен материал се запазват клетки и антитела, участвали в имунната реакция срещу този чужд агент и всяка повторна среща води до бърза и много силна реакция. Това е причината ХБН да възниква най-често при втора и/или последваща бременност. Според д-р Стоименов такова тежко усложнение може да има още и при първа бременност, ако преди това организмът на майката по някаква причина е сен-сибилизиран - влязъл е в контакт с чужд за нея кръвногрупов антиген. Това може да стане при кръвопреливане или аборт.

Профилактика

Хемолитична болест на плода и новороденото, в следствие на кръвногрупова несъвместимост може да бъде избегната с навременни профилактични изследвания. Д-р Стоименов е категоричен, че е задължително на всяка бременна жена да бъдат направени тези изследвания, независимо дали е отрицателна или положителна кръвна група. Съгласно изискванията за медицински стандарт "Трансфузионна хематология" профилактичните и скрининговите изследвания задължително се извършват най-малко двукратно по време на бременността: в началото и в края. Поемат се от НЗОК. Тези изследвания се провеждат в медико-диагностични лаборатории по Трансфузионна хематология. Такава модерна лаборатория функционира и на територията на УМБАЛ "Софиямед", посочва д-р Ангел Стоименов.