EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Специалности СДО

Специалности СДО Специалности СДО Специалности СДО
Специалности СДО

УМБАЛ "Софиямед" провежда обучение на студенти и следдипломно обучение на лекари-магистри по 18 медицински специалности:
 
• Акушерство и гинекология;
• Анестезиология и интензивно лечение;
• Вътрешни болести;
• Гастроентерология;
• Ендокринология и болести на обмяната;
• Кардиология;
• Клинична хематология;
• Медицинска онкология;
• Нервни болести;
• Неврохирургия;
• Неонатология;
• Ортопедия и травматология;
• Обща и клинична патология;
• Ревматология;
• Съдова хирургия;
• Урология;
• УНГ;
• Хирургия.


Тестове за COVID-19 - БЛОК1

+3592 465 0000

Запиши час за COVID-19

през Superdoc.bg

Тестове за Covid -19 - Люлин

+3592 465 0003

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 123 150