EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Съвет по образование и наука

Съвет по образование и наука Съвет по образование и наука Съвет по образование и наука
Съвет по образование и наука

Съветът по образование и наука/СОН/ е колективен орган за управление , който организира , ръководи и контролира цялостната учебна и научна дейнаст в болница”Софиямед” и в нейните структури.В състава му са включени хабилитираните и нехабилитираните , но с ОНС”доктор” лица , работещи в Болницата.

 

СОН се ръководи от Председател , подпомаган от двама Зам.Председатели: по образователно-научната дейност , управлените и контрол на качеството/ОНУК/ и по науката и развитието на научно-преподавателските кадри/НРНПК/.

 

Председател на СОН : Проф.д-р А.М.Борисова , дмн

 

Зам.Председател ОНУК : Доц.д-р Л.Маринчев

 

Зам.Председател НРНПК : Доц.д-р В.Гергелчева


ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 1

02 465 00 00

ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 2

02 465 00 02

ДКЦ и УМБАЛ "Софиямед" - Люлин

02 465 0003

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 123 150